PSG: Građani da se odupru lažima i pretnjama kojima ih zastrašuje vlast

26 Sep 2017

"Sve očiglednije pogubne posledice ekonomske politike Srpske napredne stranke"

Pokret slobodnih gra?ana (PSG) saopštio je danas da su pogubne posledice ekonomske politike Srpske napredne stranke sve o?iglednije i kao primer naveo pokretanje ste?ajnog postupka nad Srpskom fabrikom stakla u Para?inu i otpuštanje 230 zaposlenih u toj kompaniji.

“Da je re? o potpunom slomu pravnog sistema svedo?e i navodi uplašenih radnika da je odre?ivanje broja ‘prekobrojnih’ u?injeno na osnovu nepoznatih kriterijuma. Kulminciju bezakonja predstavlja ?ak i spre?avanje radnika da u?u u prostorije fabrike kako bi uzeli li?ne stvari”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ocenjuje da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a da ?e “Srbija uskoro morati da uvozi radnu snagu” poprima “obrise crnog humora”, a da on ni sam ne veruje u pri?e o blagostanju, ?emu svedo?i izjava tokom posete Žagubici da je “ponosan što je došao me?u sirotinju”.

“Neuspešni i jeftini pokušaj prebacivanja odgovornosti na opoziciju, tvrdnjom da stanovnike Žagubice svrstavaju u gra?ane drugog reda, ne abolira vladaju?u koaliciju od odgovornosti za katastrofalne uslove života (ne samo) gra?ana Žagubice”, navodi se u saoštenju.

PSG je pozvao gra?ane da se “svim demokratskim sredstvima odupru lažima, obmanama i pretnjama kojima vlast SNS svakodnevno zastrašuje gra?ane”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!