Prvi put u Srbiji održan naučni simpozijum o seksualnom obrazovanju

26 Sep 2015

Predmet se fakultativno uči u 72 srednje škole u Vojvodini

Me?unarodni nau?ni simpozijum „Seksualno obrazovanje i unapre?enje reproduktivnog zdravlja“ održan je danas u Skupštini Vojvodine, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, što je po prvi put da je takav nau?ni skup održan u Srbiji.

Skup je održan u okviru projekta „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“, zahvaljuju?i kojem je istoimeni fakultativni predmet uveden u srednje škole u Vojvodini pre tri godine.

Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepi? kazala je da se ovaj predmet u ovoj školskoj godini izu?ava u 72 srednje škole u Vojvodini, a deca ga u?e u drugoj godini srednjeg obrazovanja.

Ona je kazala da su prevencija i edukacija najbolji na?in brige za reproduktivno zdravlje mladih i navela da su maloletni?ke trudno?e i seksualno prenosive infekcije goru?i problemi me?u mla?om populacijom.

„?esto smo nailazili i na pitanje koliko ovako jedan projekat može da košta državu? Smatramo da zdravlje naših mladih ne sme da ima cenu i da je i po državu daleko jeftinije ulaganje u prevenciju kroz obrazovni predmet, nego kasnije le?enje posledica, koje mnogo više koštaju ne samo novca, zdravlja, ve? neretko koštaju i glave”, kazala je Marinika Tepi?.

Dodala je da je na po?etku projekta resorni pokrajinski sekretarijat tražio partnerske škole za u?eš?e na projektu, ali se sada same škole prijavljuju na konkurs.

Ona je precizirala da je krajni cilj da se ovaj nastavni sadržaj uvede bar kao izborni predmet u sve škole na teritoriji Srbije.

Pored mnogih stru?njaka, predavanje je održala i doktorica Olga Luber, ?lanica Radne grupe Svetske zdravstvene organizacije za izradu Vodi?a za primenu standarda za seksualno obrazovanje u Evropi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!