Prvi krivični postupak za Fukušimu

02 Aug 2015

Sudsko veće je glasalo da protiv Cunehisa Kacumate koji je bio na čelu kompanije Tepco u vreme nesreće, i još dvojice zvaničnika bude podignuta optužnica

Japansko sudsko ve?e odlu?ilo je da se protiv trojice direktora operatera nukelrane elektrane Fukušima Tokio elektrik pauer (Tepco) pokrene krivi?ni postupak zbog navodnog nemara u vezi sa katastrofom u toj centrali.

To je prvi krivi?ni postupak koji se pokre?e zbog havarije.

Kako je danas objavljeno, sudsko ve?e je glasalo da protiv Cunehisa Kacumate koji je bio na ?elu kompanije Tepco u vreme nesre?e, i još dvojice zvani?nika bude podignuta optužnica.

Jedanaesto?lano ve?e poništilo je prethodne odluke tužilaštva u Tokiju, koje je odustalo od su?enja za krivi?nu odgovonosti i koje je trojicu zvani?nika teretilo za profesionalni propust.

Tri reaktora u nuklearnoj elektrani Fukušima 1 ošte?ena su u zemljotresu i cunamiju u martu 2011.

Zbog radioaktivnog curenja zaga?ena je okolina i ljudi su masovno napustili svoje domove. Procenjeno je da ?e za dekontaminaciju te oblasti biti potrebne decenije.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!