Prpa: Deklaracija Srbije i RS nastavak ideje Velike Srbije

04 Sep 2017

"Opasan i neuspešni projekat srpskih elita već 150 godina"

Najavljena zajedni?ka Deklaracija Srbije i Republike Srpske o opstanku srpske nacije nastavak je koncepta Velike Srbije, ocenila je za N1 istori?arka Branka Prpa. Novinar Slobodan Stupar i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, s druge strane, smatraju da je re? o jednokratnom dokumentu za unutrašnju upotrebu.

Deklaracija o opstanku srpske nacije bi?e predstavljena u parlamentima Srbije i Republike Srpske u novembru, nedavno su najavili zvani?nici Beograda i Banjaluke. Formiran je tim koji ?e pisati deklaraciju ?iji je cilj, kako je saopšteno, promovisanje i zaštita prava vezanih za o?uvanje identiteta srpskog naroda.

Branka Prpa je u Danu uživo TV N1 ocenila da takav dokument predstavlja model “kulturne nacije” iz 19. veka, gde nacionalno-integracijski procese po?inju kroz jezi?ke revolucije. Takav model je samo naizgled kulturni, a zapravo je politi?ki, upozorava sagovornica N1 i isti?e da je krajnji cilj pokušaj stvaranja iste države u kojoj bi živeo isti narod koji deli isti jezik, kulturu, geografiju…

“Ovo je za mene nastavak koncepta Velike Srbije i onog što je kao ideja te države, nažalost, neuspešni projekat srpskih elita ve? 150 godina, i to poprili?no krvavi, sa teškim posledicama”, podse?a Prpa.

Najavljena Deklaracija zato, prema njenim re?ima, niti je benigna, niti je zmaj od papira, ve?, kako je istakla, opasan projekat za budu?nost koji traje u kontinuitetu i koji dokazuje da se politi?ke elite u Srbiji nikada nisu odrekle tog koncepta, niti ga zaboravaile, što stvara onespokojava?u atmosferu u regionu.

“To jeste politi?ki akt kojim u budu?nosti može da se otvori put za jedan novi integracioni proces koji ?e zna?iti prekrajanje granica na Balkanu. Takav koncept nije stran ni Hrvatskoj. Te dve države imaju velikodržavne koncepte na na?in da raskomadaju Bosnu. Pošto to nisu mogli, stvorili su jugoslovensku državu, a pošto je u me?uvremenu jugoslovenska država srušena, taj problem je istorijski nerešen”, ocenila je Prpa.

Srbija i Hrvatska, prema njenim re?ima, imaju ambicije da u budu?nosti uzmu srpski, odnosno hrvatski deo BiH dok je pitanje šta ?e biti s Bošnjacima, što je njihova tužna sudbina u srpsko-hrvatskom sendvi?u ve? 200 godina.

Prpa smatra i da je Srbiji potrebno ozbiljno politi?ko odrastanje, i to ne samo politi?kim elitama, nego i gra?anima. Jedino tako Srbija može postati dobro mesto za život, poru?uje ona.

Stupar: Deklaracija za zamajavanje bira?a

Gost Dana uživo bio je i novinar Slobodan Stupar koji smatra da se Deklaracija koristi za unutrašnje potrebe u Srbiji i RS, i da joj je cilj da “zamajava bira?e” i na jednoj i na drugoj strani.

“Srbi vole da se pri?a o srpstvu koje bi jednog dana moglo da se pretvori u teritoriju – Veliku Srbiju. Neuspešni Vu?i? ?e koristiti prava koja ima po Dejtonskom sporazumu i objasni?e strancima da je to to, da je to fingiranje dok se pregovara o Kosovu. Nevolja je što se vara srpski narod, prave mu priredbu, a od toga ne?e biti ništa”, o?ekuje Stupar.

Podse?a da su sli?ne deklaracije donošene i u Miloševi?evo vreme, a da ih danas niko ni ne gleda.

Stupar smatra i da Deklaracija odgovara Dodiku zbog izbora koji bi trebalo da se održe naredne godine kako bi se predstavio kao spasilac srpskog naroda, dok Vu?i?u odgovara kao nekakava predstava o uspehu budu?i da, prema njegovoj oceni, u prethodne tri godine nema nikakve rezultate.

Sagovornik N1 smatra i da dok god Vu?i? ima “zeleno svetlo” Zapada da na unutrašnjem planu radi to što radi, u Srbiji ne?e biti prostora za opozicione delovanje.

“Zapad je odlu?io da svog ljubimca održava u varijanti u kojoj može da bude mnogo gori od Orbana dok im završava posao. Srbija njih uopšte ne zanima”, smatra Stupar.

Popov: Deklaracija ?e kratko trajati

O Deklaraciji je za N1 govorio i Direktor centra za regionalizam Aleksandar Popov koji smatra da je re? o dokumentu za politi?ku upotrebu koji ?e kratko trajati dok neka nova tema ne do?e na dnevni red.

Popov podse?a da Srbija ve? ima Nacionalnu strategiju za dijasporu koja “odavno skuplja prašinu” i smatra da je taj dokument mogao biti inoviran, umesto što se donosi nova deklaracija koja pokriva istu materiju.

“Mislim da je re? o ubiranju politi?kih poena, pre svega Dodika koji je pritisnut od strane opozicije i predstavlja se kao jedini pravi zaštitnik Srba. A boga mi potrebna je i Vu?i?u jer je pritisnut da rešava problem Kosova i da ide u pravcu normalizacije odnosa”, ocenio je Popov.

(N1)

Podelite ovu stranicu!