Protiv homofobije u školama Berlina

17 Aug 2011

Đaci i njihovi roditelji informisani o ljubavi među osobama istog pola; homofobijom posebno ugroženi mladi migrantskoh porekla; Turski savez Berlina podržao akciju

Udruženje lezbijki i homoseksualnih muškaraca Nema?ke i Turski savez Berlina uputili su u novoj školskoj godini, koja je u glavnom gradu Nema?ke po?ela 15. avgusta, ?acima i roditeljima pismo sa informacijama o ljubavi me?u osobama istog pola. Ovo je prvi put da ove dve organizacije pokre?u ovakvu akciju u školama.

Njihovo pismo objavljeno je na nema?kom, turskom i arapskom jeziku i upu?eno školama koje treba da ga proslede ?acima i roditeljima.

Dve organizacije ukazuju da su homoseksualci i dalje ?esto izloženi diskriminaciji i predrasudama, te da je problem posebno upadljiv me?u mladom migrantskom populacijom. Ukazuje se tako?e da su uvredljive re?i za homoseksualce i dalje naj?eš?e uvrede me?u ?acima.

Organizatori akcije ukazuju da su sa posebno velikim problemima suo?eni homoseksualci migrantskog porekla. Jer, pored društvene izopštenosti, oni strahuju i od toga da bi, ?esto veoma religiozne porodice, mogle da ih odbace ukoliko priznaju svoje seksualno opredeljenje.

Dve organizacije sada su školama, ?acima i roditeljima ponudili tzv. informacioni kofer, koji pored informacija na ovu temu, sadrži i materijal o mobingu za ?ake i u?itelje. Celokupan pripremljeni materijal može da se primenjuje ve? od uzrasta osnovne škole.

Turski savez Berlina i Udruženje lezbijki i homoseksualnih muškaraca Nema?ke o?ekuju da ?e deo škola i nastavnika akciju ignorisati, ali da ?e mnogi materijal prihvatiti i sa ?acima o ovoj temi i razgovarati, što je ve? dobar po?etak.

Ovo je prva ovako opsežna akcija koju zajedno sprovode migrantske i organizacije homoseksualaca, ali ne i prvi zajedni?ki angažman. Pre nekoliko godina je Turski savez Berlina izri?ito podržao akciju Udruženja lezbijki i homoseksualaca protiv homofobije pod nazivom “Kai je homoseksualac, Murat tako?e”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!