Protestno zatvaranje Galerije SULUV

28 juna 2013

SULUV je naveo da trenutno ne postoje osnovni (ljudski) uslovi za njegov rad i da nije u stanju da doprinosi prividu i pošto-poto održava kontinuitet u trajanju

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), umesto poziva na izložbu, poziva javnost na reakciju povodom skandalozne situacije usled koje je ponovo prinuđen da prekine rad Galerije SULUV u Novom Sadu na neodređeno vreme.

Drugi put u 45 godina, koliko postoji ta galerija, a 65 godina od osnivanja, SULUV se odlučio na takav korak zbog izrazito kritičnog stanja u kojem se nalazi i to udruženje i njegova galerija.

SULUV od nadležnih nije dobio podršku za redovnu delatnost i projekte, nakon što je prošlu izlagačku godinu završio sa negativnim finansijskim bilansom, ali je zbog interesa članova i posetilaca nastavio rad Galerije, kao i svoje kancelarije. U međuvremenu je dobio status reprezentativnog udruženja na nivou Republike u oblasti savremenog stvaralaštva.

Postavljajući pitanje šta znači titula reprezentativnog tela u društvu u Srbiji i šta znači evropska prestonica kulture, za koju se Novi Sad kandiduje, SULUV je konstatovao da odnos nadležnih prema njegovim aktivnostima “jasno ilustruje paradoks i cinizam trenutka koji živimo”.

“Očigledno odsustvo kulturne politike i površno interpretiranje kulture kao reakcionarni koncept. To ujedno pojačava animozitet prema savremenom stvaralaštvu i drugim polivalentnim oblicima delovanja u njemu. Sa druge strane prećutno se podržavaju mahom umrtvljene institucije kulture koje sprovode partokratski nacionalni identitet jezikom političkog marketinga. U ovakvom miljeu stvara skoro 500 umetnika i umetnica, članova SULUV-a, koji svojom praksom ostvaruju presek stremljenja umetničkih aktivnosti, ne pripadajući pritom političkim krugovima i ideologijama već umetnosti”, naveo je SULUV u saopštenju.

SULUV je naveo da trenutno ne postoje osnovni (ljudski) uslovi za njegov rad i da nije u stanju da doprinosi prividu i pošto-poto održava kontinuitet u trajanju.

“Zatvarajući galeriju SULUV izražavamo protest, u gradu koji je u trci za evropsku prestonicu kulture, postavljajući pitanje: ‘Šta će budućim generacijama ostati kao kulturno nasleđe ako to nije savremena umetnička praksa?’”, navedeno je u saopštenju.

SULUV je, na osnovu Zakona u kulturi, jedno od dva reprezentativna udruženja u oblasti savremene vizuelne umetnosti u Srbiji (uz ULUS) i skladu sa tim ima ovlašćenja i zakonske obaveze u obavljanju aktivnosti. Iz tog razloga je, kako je navedeno na nedavnoj konferenciji za novinare, odugovlačenje objavljivanja rezultata konkursa nadležnih sekretarijata i Ministarstva kulture dodatno opteretilo uslove rada SULUV-a. Rezultatima konkursa je, kako su naveli predstavnici SULUV-a, u suštini uskraćeno pravo na rad zaposlenima i članovima tog udruženja koji u Galeriji prezentuju svoj rad.

Obustavljanjem rada svoje galerije, SULUV želi da skrene pažnju na ignorisanje (nepodržavanje) savremene umetničke produkcije, nekompetentnost komisija koje odlučuju o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, počev od Ministarstva kulture, preko pokrajinskih do organa lokalne samouprave, kao i podržavanje profitabilnih organizacija i festivala i njihovo finansiranje iz budžeta za kulturu, iako njihovo delovanje spada u domen zabave i turizma.

Na taj način se ponovo dovode u vezu dve različite kategorije – promocija i manifestacije sa jedne strane i umetnička produkcija sa druge, koje nikako ne mogu i ne treba da imaju isti tretman i iste kriterijume na konkursima, poručili su predstavnici SULUV-a.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!