Protesti u Mađarskoj zbog odlikovanja desničarskom novinaru Žoltu Bajeru

25 Aug 2016

Bajer širi ideje koje podsećaju na najmračnija razdoblja mađarske istorije

Do sada je 76 osoba vratilo Viteški krst Ordena za zasluge kojiim je ranije dodelila Ma?arska, nakon što je to odlikovanje ove godine za Dan Svetog Ištvana uru?eno Žoltu Bajeru, novinaru i publicisti lista Ma?ar hirlap.

Oni su zamolili predsednika Ma?arske Janoša Adera da ih izbriše sa liste odlikovanih, jer smatraju da Bajer širi ideje koje podse?aju na najmra?nija razdoblja ma?arske istorije, navode?i “antisemitizam i ksenofobiju, opscenost i dehumanizuju?i pristup”, preneo je portal Vojvodina danas.

Kancelarija premijera je pri dodeljivanju priznanja kao obrazloženje navela da je Bajera predložila zajednica koja ?uva uspomenu na one koji su život izgubili po gulazima.

Prema tom tuma?enju, Bajer je zaslužio orden zbog toga što je kao novinar otkrio i zastupao “mnoge nacionalne stvari”, što pre svega odnosi na bavljenje sudbinom zato?enika po gulazima i na realno predstavljanje života Ma?ara u Erdelju, odnosno u Transilvaniji, u Rumuniji .

Bajer je izjavio da ne?e vratiti orden, a predstavnici vlade i vladaju?e partije Fides smatraju da je on orden zaslužio.

Janoš Lazar, ministar zadužen za vo?enje Kancelarije premijera, koji je i uru?io orden Bajeru, rekao je da sva?ija karijera može da se kritikuje, ali da on li?no smatra da je u Bajerovoj karijeri mnogo više pozitivnog nego grešaka.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!