Protest zbog namere SOKOJ-a da naplati autorska prava za besplatnu svirku u Bečeju

20 Jun 2015

"SOKOJ tumači zakon na svoj način”

Siniša Tomi? iz neformalnog udruženja za promociju umetnosti “Majti, majti Be?ej” izjavio je danas da je predstavnik organizacije za zaštitu autorskih prava SOKOJ tražio od njih da plate za autorska prava bendova koji ?e ve?eras besplatno svirati u tom gradu.

Tomi? je za Autonomiju rekao da im SOKOJ nikada nije tražio takvu vrstu naknade za autorske bendove koji sviraju besplatno.

“Na osnovu logike i zdravog razuma, potpuno je jasno da ne treba da se pla?a naknada za autorska prava ukoliko su u pitanju autorski bendovi, koji ?e svirati svoje pesme, i to besplatno. Ali, o?ito je da SOKOJ tuma?i zakon na svoj na?in”, ocenio je Simi?.

Dodao je da u potpunosti podržava princip zaštite autorskih prava, ali ne i u ovom slu?aju, i upitao na osnovu kojih kriterijuma je SOKOJ “paušalno razrezao” cifru koja treba da se plati, kada koncert niko iz te “takozvane neprofitne organizacije” nije ni odslušao, jer se održava tek ve?eras.

“To je isto kao da neko ko napravi svoju izložbu slika, traži nadoknadu za autorska prava”, rekao je Simi? i dodao da ?e ve?erašnji koncert biti održan, ali da slede?e sli?ne koncerte ne?e mo?i da organizuju zbog SOKOJ-a.

Na ve?erašnjem koncertu u zgradi pozorišta u Be?eju nastupi?e Stage Bottles iz Nema?ke, Fiskalni ra?un iz Srbije i White Stain iz Slovenije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!