Protest u Vukovaru zbog uvođenja srpskog jezika

02 Feb 2013

Iz Vlade Hrvatske koju prevodi Socijademokratska partija više puta su poručili da će ploče s dvojezičnim natipisima biti postavljene gde god za to ima uslova, pa tako i u Vukovaru

Oko 20.000 gra?ana i veterana okupilo se u Vukovaru na protestu zbog uvo?enja srpskog jezika i ?irli?nog pisma u zvani?nu upotrebu u tom gradu, javljaju lokalni mediji.

Skup obezbe?uju jake snage policije. Protest se snima, a posebno su, kako navodi Ve?ernji list, osigurana mesta poput konzulata Srbije u Vukovaru i okolna sela sa brojnim srpskim stanovništvom.

Protest u organizaciji Stožera za odbranu hrvatskog Vukovara po?eo je u 12 ?asova i pet minuta nedaleko od centra grada, na parkingu hotela Dunav pod sloganom “Za hrvatski Vukovar – ne ?irilici”.

Prema izveštajima lokalnih medija, gra?anima i veteranima iz Vukovara pridružili su se i veterani iz cele Hrvatske, ali i susedne BiH i nekih drugih država.

Skup je po?eo intoniranjem hrvatske himne, a uo?i skupa emitovane su pesme peva?a Marka Perkovi?a Tomsona.

Organizatori smatraju da u Vukovaru nije došlo vreme za uvo?enje dvojezi?nosti, kao i da ?e uvo?enje srpskog jezila i ?irli?nog pisma u zvani?nu upotrebu dovesti do me?unacionalne netrpeljivosti i ugroziti dugo stvaran mir u tom gradu.

Od državnih institucija traže da se Grad Vukovar izuzme iz ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kojim se omogu?ava ravnopravna upotreba jezika i pisma manjine koja ?ini više od tre?ine stanovništva, ili da se na uvo?enje dvojezi?nosti u Vukovaru stavi moratorijum od 50 godina.

Stožer je Ustavnom sudu podneo zahtev za ocenu ustanovnosti Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a najavljen je i protest u aprilu u Zagrebu.

Prema Ustavnom zakonu o zaštiti prava nacionalnih zajednica i manjina, svaka nacionalna manjina koja ?ini više od tre?ine stanovništva neke lokalne samouprave ima pravo da na njenom pismu i jeziku budu postavljeni javni natpisi i oznake.

Prema prošlogodišnjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj ima oko 20 opština i gradova u kojima pripadnici srpske manjine ?ine više od tre?ine stanovništva. Ipak, najve?i otpor prema ?irlici prisutan je u Vukovaru i poti?e od desnih stranaka i udruženja veterana poslednjeg rata.

Iz Vlade Hrvatske koju prevodi Socijademokratska partija više puta su poru?ili da ?e plo?e s dvojezi?nim natipisima biti postavljene gde god za to ima uslova, pa tako i u Vukovaru.

Predstavnici Srba u Hrvatskoj tako?e su više puta istakli da nema razloga za odlaganje uvo?enja dvojezi?nosti u Vukovaru.

Gradona?elnik Vukovara Željko Sabo pozvao je nekoliko puta gra?ane na dostojanstvo i mir i poru?io je da ?e se u Vukovaru zakon sprovoditi. On je, me?utim, najavio da ?e tražiti da neke ustanove i institucije na podru?ju Vujovara budu izuzete od dvojezi?nosti,
poput Spomen doma i spomen podru?ja Ov?ara i Memorijalnog groblja žrtava rata.

Dosad se dvojezi?nost u Hrvatskoj poštovala uglavnom u Istri pa ?ak i tamo gde Italijani ne ?ine više od tre?ine stanovništva.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!