Protest radnika Novosadske mlekare

16 Jul 2012

Predsednik sindikata Goran Cimeša izrazio je sumnju u ocenu rukovodstva „Imleka” da je Novosadska mlekara nerentabilna.

Radnici zatvorenog pogona Novosadske mlekare danas su održali protestnu šetnju do zgrade Vlade Vojvodine i gradskim i pokrajinskim vlastima predali pismo u kom traže od njih da ne dozvole zatvaranje ovog postrojenja.

Predsednik sindikata Novosadske mlekare Goran Cimeša izrazio je sumnju u ocenu rukovodstva „Imleka”, u ?ijem je sastavu i ova mlekara, da je ona nerentabilna.

„Imlek” je u ?etvrtak doneo odluku o zatvaranju proizvodnog pogona u Novosadskoj mlekari.

Cimeša je ocenio da je nelogi?no da „Imlek” zatvara proizvodni pogon u Novom Sadu, a istovremeno je pre dva meseca kupio mlekaru u Tesli?u u Bosni i Hercegovini za osam miliona evra, pored ve? postoje?e mlekare u Kozarskoj Dubici, koja je tako?e u „Imlekovom” vlasništvu u BiH.

Predsednica Gradskog odbora sindikata prehrambene industrije Branka Popovi? kazala je da nije u skladu sa Zakonom o radu ponuda poslovodstva „Imleka” radnicima da nastave da rade u mlekarama u Subotici i u Padinskoj Skeli, koje su od Novog Sada udaljene više od 100 kilometara.

Predsednik sindikata „Imleka” Saša Nikoli? ocenio je da je odgovornost za zatvaranje pogona u Novosadskoj mlekari na vlasniku „Imleka”, investicionom fondu „Salford”.

Kompanija „Imlek“ zatvorila je proizvodni pogon u svom ogranku u Novom Sadu, dok ?e se poslovi prodaje, otkupa sirovog mleka i distribucije i dalje obavljati, saopšteno je u ?etvrtak iz te kompanije.

Kompanija je za 76 zaposlenih koji su radili u sektoru proizvodnje i kontrole kvaliteta  ponudila mogu?nost prelaska u druge proizvodne pogone u okviru kompanije, kao i otpremnine u skladu sa kolektivnim ugovorom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!