Promovisani prvi bilingvalni nastavnici u Vojvodini

13 Mar 2012

Ubuduće u vojvođanskim školama mogućnost pohađanja nastave na srpskom i na engleskom jeziku

Prvoj generaciji vaspita?a, u?itelja i profesora danas su uru?ene diplome, na osnovu kojih ?e mo?i da predaju u vrti?ima i u školama na dva jezika – na srpskom i na engleskom.

Oni su uspešno završili metodi?ku obuku u okviru projekta „Uvo?enje dvojezi?ne nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Vojvodine”.

Zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje Zoltan Jegeš na sve?anosti je izrazio uverenje da ?e se mreža bilingvalne nastave proširiti na što ve?i broj škola u pokrajini, kao i da ?e pred svakim u?enikom biti mogu?nost izbora da svoje školovanje nastavi samo na maternjem jeziku ili u bilingvalnoj nastavi.

Dodao je da je Vlada Vojvdine ušla u ovaj projekat zbog privrednog rasta pokrajine,  komunikacije sa svetom i potrebe da se stvore stru?njaci koji ?e u okviru svojih profesija mo?i da komuniciraju na više jezika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!