Promocija šovinizma i ekstremizma

20 Feb 2014

Novi skandal u Kulturnom centru Novog Sada

Koalicija vojvo?anskih nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina upozorila je javnost da promocija knjige “poznatog šoviniste i ultranacionaliste Jovana Pejina” u Kulturnom centru Novog Sada – predstavlja “još jedan prvorazredni kulturni i politi?ki skandal”.

Gra?anska Vojvodina je pozvala gradske vlasti da zbog ovog, novog skandala pod hitno pokrenu postupak smene direktora Kulturnog centra Novog Sada Andreja Fajgelja, koji je “i ovim ?inom pokazao da upravljanje institucijom koju finansiraju svi gra?ani Novog Sada shvata kao priliku da promoviše najretrogradnije ideologije”.

“Promocijom knjige Jovana Pejina Kulturni centar Novog Sada je uvredio ne samo pripadnike nacionalnih manjina ve? i sve gra?ane Novog Sada koji ne smatraju da su Srbi narod najstariji i da su prethodili amebama”, navodi se u saopštenju Gra?anske Vojvodine.

Gra?anska Vojvodina je podsetila da je ovaj “istori?ar” široj javnosti postao poznat kada je u emisiji na Televiziji Novi Sad 2003. godine rekao da su Ma?ari u Vojvodini poreklom Srbi i da je za to dokaz – to što „imaju lepa slovenska lica“. On je tada rekao da se Baranja nalazi pod okupacijom, da su Slovaci, Rumuni i Ma?ari u Vojvodinu došli kao kolonisti a da su u njoj prethodno živeli Srbi, te da u Vojvodini ne žive Hrvati. Ovaj doga?aj je izazvao protest gra?anskog dela javnosti.

On u svojoj knjizi „Velikoma?arski kapric” isti?e da su „Srbi na prostorima od Severnog mora do Balkana živeli oduvek, te da su Ma?ari, odnosno ugarska plemena na taj prostor naselila tek 896. godine“.

U jednom tekstu koji se bavi incidentima u Temerinu Pejin navodi da su Ma?ari u Temerin kolonizovani krajem 18. i po?etkom 19. veka kao „novi Ma?ari“ i da se „fizi?ki razlikuju od srpskih Ma?ara“. U tom tekstu isti?e da su Srbi u Temerinu ugroženi od strane ma?arskih ekstremista i terorista!?

“Ovo su samo neki od profašisti?kih ispada ovog ?oveka, koji je pre nešto manje od dve godine u emisiji HRT-a ustvrdio i to da su ‘svi Hrvati primitivci’, da oni pri?aju ‘nakaradnim srpskim jezikom’, te da je ‘Vukovar oduvek bio srpski’. Tako?e je rekao da Hrvati ‘nemaju šta da traže ni u Baranji, ni u Sremu’. ‘Nije se samo kamion ustaša podigao protiv Srba ve? je to uradio ceo narod’, rekao je tada Pejin”, navodi se u saopštenju koalicije vojvo?anskih nevladinih organizacija.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva, Centar za regionalizam, Gra?anski fond Panonija, Gra?anska akcija Pan?evo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Zelena mreža Vojvodine, Vojvo?anski gra?anski centar i Centar za interkulturalnu komunikaciju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!