Promocija publikacije Autonomije

01 Dec 2014

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - NAPON predstaviće u četvrtak 04. decembra publikaciju Autonomije

U saradnji sa izdava?em publikacije Autonomije, Zavodom za kulturu Vojvodine, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON predstavi?e u ?etvrtak 04. decembra u 20 ?asova, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, publikaciju Autonomije.

Protekle tri godine, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON u?estvovao je u internacionalnom projektu Tehno-Ekologije sa partnerima RIXC – Centar za nove medije iz Rige, Ars Longa iz Pariza, Finskim institutom za Bioart iz Helsinkija i Baltan Laboratoris iz Ajndhovena.

Autonomije, kao deo projekta Tehno-Ekologije je kroz razli?ite istraživa?ke i reprezentativne forme obuhvatio polje automatizacije i autonomizacije. Projekat je imao cilj da istraži realnosti i mitologije mašinske (algoritamske) autonomije u savremenom društvu. Pojam autonomije u ovom zna?enju primarno predstavljaju autonomiju u sferi automatizacije i nivoa samostalnosti algoritama i hardverske osnove. Pojam mašinskih autonomija neizbežno prate i propitavanja položaja ?oveka u mašinizovanom ekosistemu i tehnokapitalisti?kom poretku.

Sa jedne strane postoji odre?ena mistifikacija algoritamskog aktera i operacija koje obavlja u složenim svakodnevnim operacijama, a sa druge strane u društvu postoji izbegavanje suo?avanja sa realnostima algoritamskog ekosistema i njegovim realnim uticajem u svetu. U svetu berzanskih finansijskih algoritama taj zna?aj je možda i najvidljiviji, iako sam proces finansijskih operacija ovih algoritama je daleko od transparentnog.

Tekstovi E. Herla, G. Nestlera i drugih, u publikaciji su pregled nedavnih istraživanja u oblasti koja bi se mogla nazvati ontologijom tehnologizovanih ekosistema. Sastavni deo publikacije ?ini i katalog istoimene izložbe koja je prošle godine novosadskoj publici predstavila radove umetnika, teoreti?ara i ekoloških aktivista na temu „autonomija“. Online verzija publikacije dostupna je preko online platforme za promovisanje knjiga Issuu.

Tokom decembra meseca publikacija ?e se na?i i u prodaji.

Projekat su podržali: Program EU Kultura, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje AP Vojvodine, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Novi Sad.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!