Projekat održivog razvoja Fruške gore

03 Jun 2010

U okviru projekta implementiraće se iskustva iz Holandije, koja je svoje nacionalne parkove, osim prirodnog dobra, pretvorila i u komercijalne svrhe, na osnovu čega su postali samoodrživi

Projekat “Održivi razvoj Nacionalnog parka Fruška gora” realizova?e se u narednih 27 meseci s ciljem unapre?enja menadžmenta, o?uvanja biodiverziteta i razvoja komercijalnih sadržaja na toj vojvo?anskoj planini.
Pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine Slobodan Puzovi? rekao je na konferenciji za novinare da projekat ima za cilj podizanje kapaciteta ?uvarske službe, uspostavljanje eko-kampa, razmenu znanja sa drugim nacionalnim parkovima, podizanje ekološke svesti školske dece i podršku inicijativama nevladinih organizacija.
U okviru projekta implementira?e se iskustva iz Holandije, koja je svoje nacionalne parkove, osim prirodnog dobra, pretvorila i u komercijalne svrhe, na osnovu ?ega su postali samoodrživi, objasnio je Puzovi?.
Predstavnik organizacije Kamping asocijacija Srbije Vladimir ?umi? objasnio je da je ideja da se otvore ekološki kampovi na nekoliko lokacija, prvo duž Dunava a potom i šire.
“Ideja je da se razvije svest gra?ana o prirodnom blagu koje Nacionalni park ima, kao i potreba za o?uvanjem, negovanjem i uživanjem u prirodi”, kazao je ?umi?.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Nacionalnog parka Fruška gora Dobrivoje Antoni? rekao je da je Vladi Vojvodine upu?en predlog da se napravi master plan razvoja do 2022. godine, kojim bi se konkretizovali radovi i projekti vezani za razvoj turizma, zaštite prirodne sredine, promociju lova i ribolova.
“Sve to je brend Fruške gore, kojoj gravitira osam vojvo?anskih opština”, naveo je Antoni? i podsetio da se ove godine obeležava 50 godina od proglašenja Fruške gore za nacionalni park.
Ceo projekat se finansira iz programa “Matr”, pod pokroviteljstvom holandskog Ministarstva poljoprivrede, prirode i kvaliteta hrane.
Nosioci projekta su holandske organizacije “Ameko” i “Stidit”, a partneri su Kamping asocijacija Srbije, Balkansko udruženje mladih i Nacionalni park “Fruška gora”.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!