Programski odbor RTV-a traži ravnopravan položaj sa RTS-om

28 Jun 2013

Da predstavnici vlasti i državnih organa i institucija ne prećutkuju Javni servis Vojvodine

Programski odbor Radio-televizije Vojvodine (RTV) apelovao je danas na Vladu Srbije i druge nadležne organe i institucije da se RTV “pod hitno dovede u ravnopravan položaj” sa Radio-televizijom Srbije (RTS).

“RTV je u nezavidnoj finansijskoj situaciji i neophodno je da joj se svi nadležni organi posvete sa jednakom pažnjom kao i RTS-u, u iznalaženju najboljeg rešenja za obezbe?ivanje finansijskih sredstava, kako bi usluge javnih servisa bile pružane na adekvatnom nivou, ali i da bi se zadržala ure?iva?ka nezavisnost”, navodi se u saopštenju za javnost.

Programski odbor je podsetio da se u najavama ukidanja TV pretplate predlažu razli?ita rešenja za finansiranje RTS-a, kao i da mediji navode da ?e za tu medijsku ku?u država obezbediti osam milijardi dinara.

“Tražimo da, u skladu sa Medijskom strategijom Srbije, predstavnici vlasti i državnih organa i institucija ne pre?utkuju Javni servis Vojvodine, bilo da to rade namerno ili nenamerno”, isti?e se u saopštenju.

Dodaje se da poslednje dve godine RTV beleži konstantan rast gledanosti, da je zna?ajno unapre?en kvalitet sopstvene produkcije, kao i da je pove?an procenat proizvodnje programa.

“Javni servis Vojvodine je medij koji emituje program na deset jezika i jedina je medijska ku?a koja objavljuje vesti koje nisu tek puki prevodi vesti sa srpskog, ve? zasebno proizvedeni prilozi”, navodi se u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da je “kamen-temeljac” o?uvanja jezika i duha svih gra?ana i nacionalnih zajednica u Vojvodini, pored obrazovnog sistema, medijski sadržaj na maternjem jeziku.

“Smatramo da su programi na jezicima nacionalnih manjina zna?ajan adut ne samo naše ku?e, nego bogatstvo Srbije, te da je neophodno posvetiti pažnju o?uvanju uzlazne putanje u radu (RTV-a)”, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!