Program rešavanja viška zaposlenih u RBV

26 Dec 2012

Vlada je usvojila i dva amandmana koje je na Predlog zakona o Razvojnom fondu Vojvodine uputila Vlada Srbije

Vlada Vojvodine prihvatila je danas Informaciju o predlogu Programa rešavanja viška zaposlenih u Razvojnoj banci Vojvodine (RBV), saopštio je njen Biro za odnose s javnoš?u.

“Radi se o predlogu koji je, u skladu sa zaklju?cima Vlade Vojvodine, sa?inila Razvojna banka. U skladu sa dinamikom preuzimanja ove banke od strane banke-preuzimaoca i dinamikom osnivanja Razvojnog fonda Vojvodine, shodno zakonu, rešava?e se i status svih zaposlenih na neodre?eno vreme u RBV”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i dva amandmana koje je na Predlog zakona o Razvojnom fondu Vojvodine uputila Vlada Srbije.

Pokrajinska vlada predložila je pokrajinskom parlamentu da prihvati amandman kojim se predlaže da se sredstva za finansiranje budu?eg Razvojnog fonda obezbe?uju iz budžeta Vojvodine.

Vlada Vojvodine prihvatila je i amandman Vlade Srbije da se sredstva koja su preneta Razvojnom fondu a koja nisu utrošena vra?aju u budžet Vojvodine ili da ova sredstva Razvojni fond može plasirati u narednoj budžetskoj godini na osnovu posebnog akta pokrajinske vlade.

Vlada Vojvodine ocenila je da je prihvatljiv i amandman republi?kog poslanika Mome ?olakovi?a, kojim se u ciljeve koje svojim programima treba da realizuje, pored razvoja privrede, poljoprivrede, malih i srednjih preduze?a i preduzetništva, uvrštava i podsticanje socijalnog preduzetništva, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!