Program podrške izbeglima i migrantima u Vojvodini

30 Sep 2015

Organizatori pozivaju građane, prvenstveno medicinske struke, koji su zainteresovani da odlaze na teren i da pruže bazičnu podršku onima kojima je potrebna

Centar za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada u saradnji sa udruženjem Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda i nema?kom humanitarnom organizacijom ASB pokre?e program podrške izbeglicama i migrantima u Vojvodini.

Organizatori pozivaju gra?ane, prvenstveno medicinske struke, koji su zainteresovani da kao aktivisti Centra za proizvodnju znanja i veština odlaze na teren i da pruže bazi?nu podršku onima kojima je potrebna. Za sada se aktivisti upu?uju u Suboticu i Kanjižu, a ako se ukaže potreba bi?e angažovani i u drugim mestima u Vojvodini.

Aktivistima je obezbe?en prevoz, kao i nadoknada za angažovanje koja pokriva svakodnevne troškove angažmana. Ukoliko budu odabrani, aktivisti ?e biti pozvani na jednodnevnu obuku na kojoj ?e dobiti detaljnije informacije.

Po re?ima koordinatorke servisa za aktiviste Centra za proizvodnju znanja i veština Vesne Cvjetanovi? do sada se javilo petnaestak ljudi, koje uskoro ?eka intrevju, a poziv za aktiviste je i dalje otvoren. Važno je da zainteresovani poseduju osnovna medicinska znanja, i(li) da imaju završenu obuku o terenskom radu bilo kog oblika, medicinsku školu, kurs prve pomo?i… kako bi mogli da pruže prvu pomo?, izme?u ostalog, izmere pritisak, izvade krv, previju ranu… Aktiviste ?eka sedmodnevni terenski rad, a na posao kao i sa posla prevozi?e ih kombi Centra.
U?eš?em u ovom servisu aktivisti sti?u mogu?nost da u?estvuju u programu razmene stru?nih radnika i aktivista sa Nema?kom koji organizuju Inicijativa za razvoj i saradnju i nema?ka humanitarna organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Centar poziva zainteresovane da se priklju?e ovom servisu i jave na adresu: aktivisti.cpzvns@gmail.com ili na tel: 063/1744 623

B. O. (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!