Proglašena epidemija meningitisa

22 Jun 2010

U periodu od 2. do 22. juna evidentirano je 28 obolelih koji su smešteni na lečenje na Klinici za infektivne bolesti

Institut za javno zdravlje Vojvodine proglasio je epidemiju virusnog meninigitisa u Novom Sadu.
U periodu od 2. do 22. juna evidentirano je 28 obolelih koji su smešteni na le?enje na Klinici za infektivne bolesti.
“Najve?i broj dece je iz Sremske Kamenice, Novog Sada i Veternika. Uglavnom su to deca školskog uzrasta i deca koja idu u vrti?e, dakle deca koja poha?aju kolektiv. Mi pretpostavljamo da se radi o enterovirusnoj infekciji i pokuša?emo da izolujemo virus”,  kaže na?elnik novosadske Infektivne klinike Jovan Vukadinov za Radio 021.
Zaraza se prenosi kontaktom tako da se preporu?uje poja?ana li?na higijena, pranje ruku, naro?ito pre jela, izbegavanje koriš?enja zajedni?kih ?aša za pi?e, tuširanje pre i posle kupanja u bazenima, izbegavanje kupanja na prljavim i neure?enim kupalištima.
Institut za javno zdravlje preporu?uje redovno ?iš?enje svih javnih površina, naro?ito bazena.

(Radio 021)

Podelite ovu stranicu!