Profesorka podnela tužbu Etičkom komitetu protiv Doroslovačkog

06 Oct 2015

Ukoliko Etički komitet izrekne kaznu Doroslovačkom, to može biti razlog za njegovu smenu, jer po takonu dekan ne može biti osoba koja je prekršila kodeks profesionalne etike.

Profesorka Fakulteta tehni?kih nauka (FTN) Zora Konjovi? podnela je tužbu Eti?kom komitetu Senata Univerziteta u Novom Sadu protiv dekana tog fakulteta Radeta Doroslova?kog, koga je u više navrata optužila da ju je ucenjivao i pretio joj, kako bi od nje iznudio odlazak u penziju.

Zora Konjovi? je u tužbi navela da je Doroslova?ki postupak preispitivanja njenog izbora u zvanje redovne profesorke iz 2003. godine pokrenuo ove godine na protivpravan na?in, “iznu?ivanjem” potpisa od profesora FTN-a u penziji Danila Obradovi?a, koji je teško bolestan.

Doroslova?ki je pred ?lanovima Katedre za informatiku Departmana za ra?unarstvo i automatiku izneo neistinu da je profesor Obradovi? samostalno pokrenuo inicijativu za preispitivanje izbora u zvanje, navodi se u tužbi u koju je agencija Beta imala uvid.

Dodaje se da je Doroslova?ki ?lanovima Katedre direktno pretio da ?e im dati otkaz, ukoliko nastave da podržavaju Zoru Konjovi?.

U tužbi se navodi da je dekan FTN-a na taj na?in prekršio brojne ?lanove Eti?kog kodeksa, ?ime je naneo “nesagledivu štetu” Univerzitetu u Novom Sadu, zbog ?ega se zahteva da Eti?ki komitet Doroslova?kom izrekne meru javne osude.

Ukoliko Eti?ki komitet izrekne tu kaznu Doroslova?kom, to može biti razlog za njegovu smenu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Srbije, jer dekan fakulteta ne može biti osoba koja je prekršila kodeks profesionalne etike.

Trajanovi?: Kontradiktorni odgovori sa FTN-a

Predsednik Mati?nog odbora Ministarstva prosvete i nauke Srbije Miroslav Trajanovi? izjavio je danas da je taj odbor od dekana Fakulteta tahni?kih nauka (FTN) u Novom Sadu Radeta Doroslova?kog dobio kontradiktoran odgovor na dopis u kojem su negodovali zbog odluke da profesorka tog fakulteta Zora Konjovi? bude penzionisana.

Trajanovi? je za agenciju Beta rekao da je u pismu, koje je potpisao Doroslova?ki, navedeno da je Nau?no-nastavno ve?e FTN održalo još jednu sednicu na kojoj je naprasno glasanjem odlu?eno da profesorki Zori Konjovi? ne bude produžen radni odnos, iako je prethodno isto to telo podržalo produženje.

On je kazao da u pismu piše da je ta sednica i ponovno glasanje održano na inicijativu profesorke Konjovi?, ali da je ovog puta za produženje glasalo tri od ukupno 51 ?lana.

„To je malo ?udno, jer je Nau?no-nastavno ve?e ve? donelo odluku da podržava Konjovi?evu, što je potvrdio i Senat fakulteta. Ne znam onda ?emu drugo glasanje osim ako nije bilo dirigovano“, rekao je Trajanovi?.

Prema njegovim re?ima, Mati?ni odbor nije u pismu dobio odgovor na svoju glavnu zamerku i na pitanje kako to da od 20 profesora koji su prošli proceduru za produženje radnog odnosa, jedino profesorka Konjovi? nije dobila produženje ugovora, nakon što je isto kao i ostali prošla sve procedure.

„Mi ne ulazimo u odnose unutar kolektiva, ve? samo sa eti?kog stanovišta branimo karijeru profesorke Konjovi?“, rekao je Trajanovi? i dodao da ?e se Mati?ni odbor još jednom u javnosti izjasniti o odgovoru koji su dobili od dekana FTN.

On je dodao da je u pismu navedena još jedna kontradiktorna izjava, odnosno da je dekan Doroslova?ki napisao da bi profesorka Zora Konjovi? mogla da bude predložena za zvanje emeritusa, te da ?e on „rado sprovesti tu proceduru na FTN“, a da od Mati?nog odbora traži podršku.

„Vrlo je ?udno da to predlaže dekan koji sa druge strane ne želi da produži istoj toj profesorici radni odnos za još jednu godinu. To je kontradiktorno“, rekao je Trajanovi?.

Ranije je peticiju protiv penzionisanja Konjovi?eve potpisalo više od 1.000 akademskih gra?ana, profesora, asistenata, studenata i uglednih IT stru?njaka iz Srbije i inostranstva, a ona se obratila i ministru prosvete, pokrajinskom sekretaru za nauku i tehnološki razvoj i ostalim nadležnim institucijama.

Profesorka Konjovi? je podnela i tužbu Eti?kom komitetu Senata Univerziteta u Novom Sadu protiv Doroslova?kog.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!