Produbljivanje saradnje OEBS-a i Skupštine Vojvodine

16 Sep 2008

Predsednik

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši i šefica Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji Hanelore Valie razgovarali su danas o mogu?nosti produbljivanja saradnje na programima edukacije i obuke poslanika i zaposlenih u pokrajinskoj administraciji. Kako je saopšteno iz pokrajinskog parlementa, Egereši je istakao da je Skupština Vojvodine zainteresovana za sve programe koji mogu doprineti pove?anju efikasnosti rada, otvaranju parlamenta prema gra?anima i usavršavanju zaposlenih. Prema njegovim re?ima, namera Skupštine je da u narednom periodu nastavi dosadašnje i razvije nove projekte namenjene mladima, ja?anju tolerancije i promociji evropskih standarda i vrednosti.

Govore?i o programima koje OEBS sprovodi u cilju podrške institucijama i civilnom društvu u Srbiju, Valie je izjavila da ta organizacija ima mogu?nost da pruži stru?nu pomo? me?unarodnih eksperata, te da je spremna da putem seminara i drugih edukativnih metoda doprinese unapre?enju rada pokrajinskih organa. Ona je istakla da OEBS želi zajedno sa Skupštinom Vojvodine da zapo?ne nove projekte, poput programa približavanja evropske terminologije i aktivnog koriš?enja baza podataka evropskih institucija.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!