Prodaja NIS-a zvuči kao korupcija

24 Sep 2008

Savetnik

Savetnik za strana ulaganja Milan Kova?evi? izjavio je ju?e da stepen korupcije u zemlji uti?e na strana ulaganja i naveo da bi bilo bolje da je Srbija u tom polju barem malo napredovala. “Jedan od važnih elementa za potencijalne strane ulaga?e je stepen korupcije. Ako je taj stepen visok strani investitori se plaši kako ?e se sna?i i to ih odbija. Bilo bi jako dobro da smo barem nešto popravili taj naš položaj jer bi to onda delovalo u pravcu priva?enja ulaganja”, kazao je Kova?evi? agenciji Beta. On je naveo da je situacija u pogledu borbe protiv korupcije “dosta tužna” i dodao da prodaja Naftne industrije Srbije (NIS) zvu?i kao korupcija. Kova?evi? je naglasaio da ve? dugo revizorska institucija ne funkcioniše, a da ostvarenje budžeta od 2002. godine nije prezentirano Skupštini. “Srpska politi?ka elita se bavi manje važnim stvarima i nedovoljno vodi ra?una o korupciji, a verovatno i nema interesa jer je korupcija verovatno zašla i u vlast”, kazao je Kova?evi?. Srbija se na ovogodišnjoj listi Transparensi internšenela, sa indeksom percepcije korupcije 3,4, i dalje nalazi me?u zemljama koje imaju velike probleme sa korupcijom.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!