Probna vožnja preko Beške

06 Aug 2011

Ministar

Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonji? i predstavnici medija prvi su danas vozilima prešli preko novoizgra?enog mosta kod Beške, koji ?e biti potpuno završen i otvoren za saobra?aj 1. oktobra.  Tehni?ki direktor izvo?a?a radova austrijske “Alpine” Zoran Kosti? izjavio je novinarima da ?e završni radovi, koji podrazumevaju postavljanje izolacije i ograda obavljaju sada, dok ?e asfaltiranje biti završeno do 21. septembra, posle ?ega ?e do oktobra saobra?ajni institut CIP obaviti test optere?enja.
Zamenik direktora projekta za izgradnju novog mosta kod Beške Slobodan Mitrovi? iz “Alpine” je istakao da taj most ima centralni raspon preko Dunava, duga?ak 210 metara (m), koji je jedan od najdužih u sistemu prednapregnutih betonskih greda.
Mitrovi? je rekao da su najteži radovi bili u reci, jer su radnici morali strogo da vode ra?una da ne ugroze postoje?i stari most kod Beške, koji se nalazi na manje od pet metara od novog.
Novi i stari most kod Beške su dva najve?a mosta na Dunavu.
U “Putevima Srbije” kažu da ugovorena vrednost radova za izgradnju mosta, koji je duga?ak kao i stari 2.205 m, iznosi 33 miliona evra, ali da ?e zbog dodatnih radova, izgradnja koštati 40 miliona evra.
Ministar Mrkonji? je rekao da se u Srbiji, trenutno puno gradi i ?estitao gra?evinarima za kvalitetno izgra?en novi most kod Beške.
Direktor “Koridora Srbije” Mihailo Miši? je podsetio da ?e ceo autoput od Horgoša do Novog sada biti otvoren do 5. septembra  i izjavio da ?e u narednih mesec i po dana po?eti radovi na izgradnji autoputa na Koridoru 10 od Crvene reke do ?itlika, kod Bele Palanke i od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice, kao i od Doneg Meradovca do Vladi?inog Hana.
Novi most kod Beške na putnom Koridoru 10 najduži je most koji se trenutno gradi u Evropi.
Tender za izgradnju mosta je raspisan 2004, a radovi su po?eli 2008. pored starog mosta, koji je gra?en izme?u 1971. i 1975,  po planovima inženjera Branka Žeželja (1910-1995).

Podelite ovu stranicu!