LSV: Privredni sud krši zakon u vezi sa VANUK-om

19 Nov 2015

Sudija Sremčev povredio načelo nepristrasnosti, što je prouzrokovalo teško narušavanje ugleda i poverenja javnosti u sudstvo.

Kao postupaju?i sudija nadležan za prijavu i upis u sudski registar Javne ustanove Vojvo?anska akademija nauka umetnosti i kulture, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu Slobodan Srem?ev je o?ito povredio na?elo nezavisnosti sudije koje mu nalaže pot?injavanje Ustavu i zakonu, ocenila je danas Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV).

U saopštenju te stranke se objašnjava da, iako VANUK ispunjava sve uslove za upis u sudski registar, ta javna ustanova ni posle skoro pola godine nije u njemu upisana, ?ime se direktno opstruira njen rad, a ona izlaže ruglu i dnevnopoliti?kim prepucavanjima.

“LSV strogo vodi ra?una da u svojim izjavama ne uti?e na rad i nezavisnost pravosudnih organa. Me?utim, sude?i po potezima koje je preduzeo sudija i predsednik Privrednog suda u Novom Sadu Slobodan Srem?ev, teško je oteti se utisku da je odbijanjem da primeni zakon on stavio svoj politi?ki stav iznad vladavine prava”, navodi se u saopštenju.

U njemu se dodaje i da je po Zakonu o upisu u sudski registar, po prijemu dokumentacije, sudija bio dužan ili da donese rešenje o upisu u registar osnivanje VANUK-a ili da taj zahtev odbije.

LSV je navela da je, umesto da tako u?ini, sudija podneo obrazložen predlog Vladi Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o osnivanju VANUK-a i u njemu, kako se ocenjuje, ?ak naveo jednu neistinu.

“Kada se tome doda da je o ovoj odluci sudije Slobodana Srem?eva, VANUK formalno obavešten dva dana nakon što je Privredni sud  objavio saopštenje za javnost, više je nego jasno zašto se pridružujemo oceni da su se stekli uslovi barem za njegovo izuze?e”, piše u saopštenju LSV.

Ta stranka je ocenila da je sudija Srem?ev povredio na?elo nepristrasnosti, a koje je prouzrokovalo teško narušavanje ugleda i poverenja javnosti u sudstvo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!