Privredna saradnja Japana i Vojvodine

09 Jun 2010

Fond za podršku investicija u Vojvodini potpisao je nedavno u Tokiju Sporazum o razumevanju sa Japanskim institutom za prekogranične investicije, čime je iniciran početak buduće ekonomske saradnje Japana i Vojvodine

Fond za podršku investicija u Vojvodini potpisao je nedavno u Tokiju Sporazum o razumevanju sa Japanskim institutom za prekograni?ne investicije (JOI), ?ime je iniciran po?etak budu?e ekonomske saradnje Japana i Vojvodine.
Poseta vojvo?anske delegacije Kini i Japanu organizovana je uz pomo? Savetodavnog ve?a japanskih investitora (JIAC), sa kojim VIP Fond ve? nekoliko meseci intezivno sara?uje i sa kojim je u januaru tako?e potpisan Protokol o saradnji.
Delegacija Vojvodine, u ?ijem su sastavu bili potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Siniša Lazi?, sekretar za finansije Jovica ?uki?, direktor VIP Fonda Branislav Bugarski i savetnica za strane investicije u ovom fondu Sanda Emini je nakon posete  sajmu Šangaj EXPO i niz sastanaka sa predstavnicima vladinih organizacija i institucija Kine, održala i niz prezentacija u Japanu.
Održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva Japana (MAFF), koje je izrazilo interesovanje za saradnju institucija, razmenu informacija i mogu?nost ulaganja u sektor poljoprivrede. Interesovanje za ovaj sektor pokazali su i predstavnici najve?e trgovinske ku?e u Japanu Mitsubishi Corporation, koja je naro?ito zainteresovana za proizvodnju soje i za saradnju sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo NS seme.
Prezentacije i sastanci održani su i u Japanskoj mašinskoj federaciji (JMF), koja predstavlja proizvo?a?e iz sektora mašinske i elektro industrije, industrije transportne opreme, precizne mehanike i industrije mašinskih delova, kao i u Revizorskoj ku?i KPMB, koja posluje u 146 zemalja sveta.
(VIP)

Podelite ovu stranicu!