Prisutan otklon ka jeziku većine

18 Dec 2014

Problemi obrazovanja na mađarskom su kontinualno smanjenje broja dece, kao i nedostatak nastavnika i udžbenika

U svakom prekograni?nom regionu u kojem žive Ma?ari zapaža se otklon ka ve?inskom jeziku – jedan je od zaklju?aka istraživanja ?iji su rezultati predstavljeni u Budimpešti o tome kako ma?arski osmaci koji žive kao manjina u nekoj od susednih zemalja biraju srednje škole u kojima ?e u?iti, preneo je portal Vajdasag Ma.

Žolt Pap Silamer, saradnik Instituta za nacionalnu politiku je o vojvo?anskim aspektima istraživanja rekao da su problemi obrazovanja na ma?arskom kontinualno smanjenje broja dece, kao i nedostatak nastavnika i udžbenika.

U Vojvodini se ve?ina ispitanika odlu?uje za srednje stru?ne škole (58%). U gimnaziju bi da se upiše tre?ina, dok se za zanatske škole odlu?uje samo osam odsto.

Seoski mladi?i se ?eš?e odlu?uju za srednje stru?ne škole nego ostali. Od onih koji bi na fakultet skoro svi bi da seupišu u gimnaziju. Momci preferišu prakti?ne smerove, a devojke teoretsko obrazovanje.

Tamaš Vecel, zamenik državnog sekretara za nacionalnu politiku u ma?arskoj vladi je na konferenciji održanoj u budimpeštanskom Domu Ma?ara, naglasio da je re? o istraživanju kakvog do sada nije bilo.

Ispitano je ukupno 1258 u?enika završnih razreda osnovnih škola u ?etiri države.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!