Prisilno obustavljen program RTV VK

14 Jun 2016

Zbog nedostatka električne energije onemogućeni da plasiraju svoje sadržaje

Regionalna Radio-Televizija VK u ponedeljak popodne ostala je bez struje, prilikom proslave svog  19. ro?endana u prostorijama studija u Kikindi, saopšteno je iz te televizije.

Osniva? RTV VK Zoran Mileševi? ocenio je u saopštenju da je re? o još jednom vidu pritisaka na ure?iva?ku politiku VK ku?e i da nije slu?ajno da je program nasilno obustavljen baš prilikom pripremanja specijalnog programa, nakon što je VK po?eo da podse?a na svoj istorijat i borbu koju je vodio protiv Miloševi?evog režima do 2000. godine, kao i na probleme i pritiske koje trpi od strane aktuelne vlasti na ?elu sa SNS, ?iji rukovodioci otvoreno ignorišu VK prilikom poziva na javne doga?aje u organizaciji Javnog preduze?a Kikinda.

U saopštenju se objašnjava da su novinarima koji su pokušali da prijave kvar dispe?eri lokalne Elektrodistribucije spustili slušalicu, a da je ekipa, koja je nakon više telefonskih poziva izašla na teren, utvrdila da je re? o kvaru ulja u trafostanici unutar zgrade hotela Narvik u kojem je VK zakupac prostora.

“Me?utim, iz uprave Narvika kažu da su 2008. i 2009. prilikom pokušaja da dokažu vlasništvo i uzmu klju?eve od trafostanice odbijeni, jer je EPS ostao na stanovištu da je to njihovo vlasništvo. Sada, kada su utvrdili kvar, saopštili su da je za trafostanicu nadležan Narvik, te da rukovodioca Elektrodistribucije kontaktiraju sutra, kada do?e na posao”, istakli su u RTV VK.

Ta televizija ne emituje ni TV ni radio signal, jer je zbog nedostatka elektri?ne energije ostala bez mogu?nosti da plasira svoje sadržaje.

Kako su istakli, i radio i TV VK poseduju regionalne licence za emitovanje programa koje su produžene na novi osmogodišnji period od strane REM i važe do juna 2024. godine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!