Priprema tima za izradu imovinskih zakona koji se tiču Vojvodine

25 Mar 2011

Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković rekao je nakon sastanka sa predsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom da je preuzeo na sebe da u roku od dve nedelje formiram radni tim

Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi?, najavio je danas formiranje tima za izradu imovinskih zakona koji se ti?u Vojvodine.
Nakon sastanka sa predsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom ?ankom , premijer je rekao da je „preuzeo na sebe da u roku od dve nedelje formiram radni tim“.
„Sastanak je bio sadržajan i konstruktivan, ja sam prihvatio stavove i argumente koje je izneo Nenad ?anak“, rekao je Cvetkovi?.
On je objasnio da u radni tim, osim predstavnika Vlade Srbije, planira da uklju?i i predstavnike Vlade Vojvodine i eksperte, tako da se dobije kvalitetan tim koji ?e sastaviti potrebne materijale.
?anak je nakon sastanka naglasio da su za Vojvodinu zna?ajna tri zakona: Zakon o imovini Vojvodine, Zakon o imovini lokalne samouprave i Zakon o finansiranju Vojvodine.
„Mi insistiramo na vra?anju sve imovine koja je Vojvodini oduzeta posle Miloševi?evog pu?a 1988. godine, uklju?uju?i i puteve, železnice i elektroprivredu. Spremni smo da razgovaramo o našim stavovima, ali nismo spremni da od njih odustanemo – nudimo dobre usluge i aktivno ?emo u?estvovati u pisanju ovih zakona koji su dobri i za Vojvodinu, ali i za evropsku perspektivu Srbije“, rekao je ?anak.

(B92)

Podelite ovu stranicu!