Pripadnici LGBTI u Srbiji još uvek se ne osećaju kao ravnopravni deo društva

26 Jun 2016

Ponos u kontekstu proslave Međunarodnog dana ponosa označava potrebu da LGBTI osobe žive dostojanstveno i ravnopravno

Zaštitnik gra?ana ocenio je danas da su mere koje Srbija preduzima da bi unapredila položaj LGBTI zajednice nedovoljne da bi se pripadnici te zajednice ose?ali kao ravnopravni deo društva.

U saopštenju povodom Me?unarodnog dana ponosa, 27. juna, zaštitnik gra?ana je podsetio da u Srbiji postoji zakonska ravnopravnost svih, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, i pozvao državne organe da svakome, pod zakonom predvi?enim uslovima, omogu?e ostvarivanje tog prava.

“U godišnjim izveštajima Zaštitnika gra?ana ukazano je na potrebu kontinuiranog sprovo?enja mera i aktivnosti radi podizanja svesti javnosti o neophodnosti poštovanja prava LGBTI osoba”, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, potrebno ih je sprovoditi u obrazovnom sistemu gde treba primeniti postoje?e mere, a u oblasti zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite treba doneti nove.

Me?unarodni dan ponosa, 27. jun, obeležava se širom sveta kao znak se?anja na proteste LGBTI osoba protiv sistematskog hapšenja, progona i zlostavljanja tih osoba od ameri?kih vlasti, koji su po?eli u no?i izme?u 27. i 28. juna 1969. godine u Njujorku, i za?etak su aktivizma i savremenog pokreta za uspešno ostvarivanje prava LGBTI zajednice u SAD i u ostatku sveta.

Ponos u kontekstu proslave Me?unarodnog dana ponosa ozna?ava potrebu da LGBTI osobe žive dostojanstveno i ravnopravno sa ostalim gra?anima i gra?ankama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!