Prihvaćena peta optužnica protiv Sanadera

14 Dec 2012

Ivo Sanader se tereti za kupovinu zgrade u Planinskoj ulici, po cijeni kojom je oštećen bužet za 3,51 miliona eura

Zagreba?ki Županijski sud u ?etvrtak je u potpunosti prihvatio petu optužnicu protiv bivšeg premijera Hrvatske i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Ive Sanadera u slu?aju “Planinska” (ulica), a uprkos priznanju, bivši HDZ-ov saborski zastupnik Stjepan Fioli? i bivši ministar Petar ?obankovi? nisu se nagodili sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Tužilac Ton?i Petkovi? izjavio je nakon sjednice Optužnog vije?a kako se ne slaže s tvrdnjama Sanaderove odbrane da se slu?aj zasniva isklju?ivo na priznanjima dvojice suoptuženih.

“Smatramo da imamo dostatno dokaza i bez priznanja okrivljenika, koji su najvažniji, ali imamo i drugih dokaza na kojima temeljimo optužnicu i zbog kojih je optužnica potvr?ena”, kazao je Petkovi?, te dodao da za sada, uprkos priznanjima, nisu postignute nikakve nagodbe.

Odbrana ?e preispitati priznanja

Pravna zastupnica bivšeg premijera Hrvatske Jadranka Slokovi? najavila je da ?e na su?enju dovesti u pitanje priznanja ?obankovi?a i Fioli?a.

“Smatramo da ?emo tijekom postupka dokazati da su ona od relativne vrijednosti”, kazala je ona, te dodala da ?e se odbrana ponašati kao i u svakom drugom postupku gdje postoje priznanja suoptuženih.

Utvrdila je da se presuda ne bi smjela zasnivati samo na priznanjima.

“Idemo u postupak i vidjet ?emo kako to ide”, izjavila je Slokovi?, koja za mjesec dana o?ekuje pripremno ro?ište na kojem ?e se, izme?u ostalog, odrediti i datum po?etka novog su?enja Sanaderu.

Bivši premijer i predsjednik HDZ-a nije bio na sjednici Vije?a koje je potvrdilo petu optužnicu protiv njega.

Fioli?ev advokat Ante Maduni? u ?etvrtak je izjavio da se njegov branjenik slaže sa svim što je USKOK naveo u optužnici koja je i nastala na osnovu Fioli?evog priznanja.

Isto se izjasnio i bivši ministar ?obankovi?.

‘Montirani postupak’

USKOK tvrdi da je Fioli? zgradu u Planinskoj ulici Ministarstvu regionalnog razvoja prodao po cijeni znatno ve?oj od tržišne.

U tome su mu, tvrde, pomogli tadašnji premijer Sanader, ministar ?obankovi? i suoptuženi Mladen Mlinarevi?, ?ija je kompanija vrijednost zgrade i zemljišta procijenila na nerealno visok iznos, pa je ukupna vrijednost i cijena koju je platilo Ministarstvo pove?ana za više nego dvostruko.

Sanader se tereti da je na užem kabinetu Vlade “pogurao” sklapanje spornog posla, pa je Vlada odobrila sklapanje ugovora koji je zaklju?en ve? narednog dana, ?ime je državni budžet za ra?un Fioli?eve kompanije ošte?en za najmanje 3,51 miliona eura.

Fioli? je, nakon što je uhapšen u aprilu ove godine, priznao prodaju zgrade po uve?anoj cijeni, tvrde?i da je sav novac ostao kod njega.

No, naknadno je promijenio iska.z rekavši da je oko 2,26 miliona eura odnio Sanaderu, na njegov zahtjev. Tako?er je otkrio mjesto na svom imanju na kojem je navodno Sanaderu skrivao dio vrijednih umjetni?kih slika za kojim se tragalo.

Sanader je nakon podizanja optužnice, o ?ijoj osnovanosti iza zatvorenih vrata odlu?uje Optužno vije?e sutkinje Gordane Mihele Grahovac, prokomentirao da je rije? o još jednom u nizu montiranih postupaka u “križarskom ratu” kojeg protiv njega vodi glavni državni tužilac Mladen Baji?.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!