Približavanje Srbije NATO na mala vrata?

13 Jun 2011

Strategijska vojna konferencija za partnere koja će se održati od 13. do15. juna pokrenula je lavinu međusobnih političkih optužbi. Da li je reč o stručnoj konferenciji ili približavanju Srbije NATO-u na mala vrata?

Konferenciju organizuje Savezni?ka komanda za transformaciju, i na njoj u?estvuju na?elnici generalštabova i predstavnici zemalja ?lanica NATO, Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga, Istanbulske inicijative za saradnju i kontakt država, kao i visoki vojni predstavnici EU i NATO. Konferencija je u srpskoj javnosti ve? popularno nazvana ’samit NATO’, i to je bio i razlog brojnih kritika na ra?un vlasti. Predstavnici pojedinih politi?kih stranaka, ali i neke takozvane patriotske organizacije oštro osu?uju vlasti zbog organizovanja ovog skupa, i tvrde da je ovo pokušaj približavanja Srbije NATO-u na mala vrata.

Manipulacija i zloupotreba emocija
Danijel Šunter, direktor Evroatlantske inicijative, kaže za Doj?e vele da javnost mora znati da je predstoje?i skup zapravo jedna stru?na konferencija, i da to nije nikakav NATO samit, kako neki pokušavaju da ga predstave: „Mislim da je ovde pre svega re? o velikoj politi?koj manipulaciji ?injenicama. Najpre, ta konferencija se lažno predstavlja kao nekakav NATO samit, što je potpuna besmislica. Zna?i, re? je o vojnoj konferenciji i na takvim konferencijama Srbija u?estvuje ve? godinama. Tako da je ovde više re? o nekoj borbi za sticanje poena na unutrašnjopoliti?koj sceni, uz klasi?nu zloupotrebu emocija koje i dalje postoje u narodu na temu NATO-a“.

Ubiranje politi?kih poena
Penzionisani general i predsednik Foruma za bezbednost i demokratiju Ninoslav Krsti? smatra da je održavanje ovog skupa dobra vest za Srbiju. U pitanju je stru?na rasprava na jako visokom nivou, i Srbija kao ?lanica Partnerstva za mir može biti zadovoljna što se to organizuje u Beogradu, ocenjuje Krsti?.
Krsti? podse?a da su najve?i kriti?ari ovog skupa upravo oni koji su i podneli zahtev za u?eš?e Vojske Srbije u Partnerstvu za mir: „Tako da ja njih prosto ne razumem. Zapravo, ja shvatam tu politi?ku poruku. Oni su pravili nekakva istraživanja, koja pokazuju da je ve?i deo stanovništva, zbog bombardovanja i svega ostalog, protiv NATO-a, i mislim da oni na taj na?in pokušavaju da uberu neke politi?ke poene. Ali, pri tom ne vide ono što je osnovno, a to je da su sve zemlje oko nas ?lanice NATO; zna?i oni gledaju samo sebe i kako ?e pro?i na narednim izborima“.

Dugoro?na perspektiva – ?lanstvo u NATO?
Ninoslav Krsti? kaže da je za ulazak Srbije u NATO potrebno izjašnjavanje na referendumu, i da su zato besmislene pri?e u približavanju NATO-u na mala vrata. Krsti? smatra i da su najave protesta povodom održavanja ovog skupa velika greška: „Uostalom, mi smo te greške imali i ranije. Ja se se?am pred bombardovanje, kada je Miloševi? na kraju video kuda sve to vodi, rekao: pa evo, primite nas sad u NATO. Me?utim, to je sve bilo kasno. Zna?i, mora da se gleda na perspektivu Srbije najmanje za narednih 10-20 godina, a to je ?lanstvo u NATO“.
Stranke kao što su Demokratska stranka Srbije (DSS) i Srpska radikalna stranka (SRS) dobar deo svog politi?kog programa grade na toj histeriji po pitanju NATO-a, kaže Danijel Šunter. “Tema ?lanstva u NATO u ovom trenutku i nije na dnevnom redu, ako je suditi po izjavama ?elnika vladaju?e Demokratske stranke (DS). Siguran sam da stoga niko u Srbiji ne?e svoj stav o NATO promeniti zbog održavanja jedne stru?ne vojne konferencije”, zaklju?uje Šunter.

 

(Deutsche welle)

Podelite ovu stranicu!