Presude medijima drakonske, postupci automatizovani

02 Feb 2017

Mediji koji su preživeli tajkunske i partijske privatizacije teško da će preživeti sudsku prasku

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja Srbije ocenili su danas je sudska praksa u sporovima sa medijima neujedna?ena, da su dosu?ene kazne neprimerene, postupci automatizovani i unifikovani, kao i da izostaje udubljivanje sudija u pojedina?ne postupke.

Na konferenciji u Pres centru UNS-a u Beogradu o nedavnom kažnjavanju Radija 021 i sudskoj praksi u sporovima s medijima, u?estvovali su predstavnici tog radija, kao i Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društvo novinara Vojvodine (NDNV), Lokal Presa (LP) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Glavni urednik Radija 021 Slobodan Krajnovi? kazao je da je kazna izre?ena Radiju 021 u dve presude “drakonska”, da su uložili žalbe na presude, izraživši nadu da ?e visina dosu?enog iznosa biti umanjena posle žalbe.

“Sudije u nekim slu?ajevima ne prepoznaju pravu prirodu medija i ne odre?uju visine naknada u odnosu na sve ?injenice u nekom procesu”, rekao je on.

Sudije Višeg suda u Beogradu kaznili su 25. januara u dve presude Radio 021 iz Novog Sada sa 780.000 dinara, a presudu je doneo sudija Slobodan Keranovi?, javnosti poznat i po politi?kom procesu protiv nedeljnika NIN.

Za neovlaš?ene objave fotografije, za koju je portal 021 imao usmenu saglasnost dopisnice Kurira iz Novog Sada, Radio 021 je kažnjen sa 164.000 dinara, što sa sudskim troškovima iznosi oko 250.000 dinara. Za istraživa?ki tekst o policajcima koji rade kao privatno obezbe?enje u novosadskim klubovima, po tužbi dva policajca ?ija imena nisu navedena u tekstu, ve? su se u njemu prepoznali, sud je 021 kaznio sa maksimalnih 400.000 dinara, što uklju?uju?i sudske troškove ukupno iznosi 535.000 dinara.

Advokat Radija 021 Miloš Stojkovi? rekao je da se ?ini da su sudski postupci postali automatizovani, da izostaje analiti?ki odnos sudije prema konkretnim slu?ajevima, da se razli?ite situacija stavljaju u isti koš i propuštaju kroz filter automatizovanih naknada i da se izri?u unifikovane presude.

On je dodao da bi sudije morale da vode ra?una o visinama kazni koje izri?u lokalnim medijima, koji su ?esto pred bankrotom.

Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Rakovi? kazao je da je NUNS stao na stranu Radija 021 kojem je sud izrekao neodmerenu presudu i dodao da se takvim presudama ugrožava sloboda medija.

On je rekao da bi trebalo utvrditi zajedni?ki mehanizam u vezi s autorskim pravima kako bi se izbegli skupi sudski postupci i neprimerene kazne.

“Mehanizam regulacije bi bio bolji od sudskih praksi nego ulazak u sudske sporove koji su skupi, iscrpljuju medije i onoga ko podnosi tužbu. Hajde da pokušamo da u medijskoj zajednici na?emo mehanizam kojim bismo predupredili ovakvu sudsku praksu”, rekao je Rakovi?.

Predsednik NDNV-a Nedim Sejdinovi? rekao je da se sudski procesi protiv medija i novinarskih udruženja, ako ne uzimaju u obzir realne finansijske koordinate i razliku izme?u velikih i lokalnih medija, mogu pretvoriti u ozbiljan pritisak na medije.

Sejdinovi? je izneo podatak koji je NDNV dobio i prema kojem je Viši sud u Beogradu od 2014. do kraja 2016. godine vodio 1.326 postupaka po Zakonu o javnom inforimsanju i Zakonu o autorskim pravima.

“Potrebno je dubinski uraditi analizu sudske prakse prema medijima u Srbiji”, rekao je Sejdinovi? i dodao da se su usled skupih sudskih procesa sve u?estalija javnosti nevidljiva vansudska rešavanja sporova u vezi sa autorskim pravima fotografije.

Predsednica Upravnog odbora Lokal Presa Zorica Višnji? rekla je da u Srbiji ve? deset godina nao?igled javnosti traje sistemsko propadanje lokalnih medija.

“Mediji koji su preživeli tajkunske i partijske privatizacije teško da ?e preživeti sudsku prasku”, ocenila je ona i dodala da ve?ina lokalnih medija ne može ni da priušti advokata zbog ?ega je neophodno razgovarati o samoregulaciji.

Predsednik ANEM-a Milorad Tadi? rekao je da u narednom periodu treba inicirati razgovore posve?ene lokalnim medijima, koje bi trebalo edukovati o tome šta mogu i šta ne mogu koristiti kako bi se predupredili sudski procesi.

On je kritikovao sudske presude izre?ene lokalnim medijima, kao i medijske zakone donesene pre dve godine koji kako kaže “nisu dotakli sferu onlajn medija”.

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Dragica Popesku poru?ila je predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja da sudovima treba da predo?avaju probleme u vezi sa svakim konkretnim postupkom.

“Morate signalizirati problem sudu… Za svaku situaciju bi trebalo kontaktirati odeljenje sudske prakse”, rekla je ona.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!