Preminuo novinar Siniša Jakonić

11 Dec 2011

Siniša Jakonić (1961-2011) preminuo je u pedesetprvoj godini u kikindskoj bolnici, posle borbe sa teškom bolešću. Bio je novinar, pisac, istraživač, saradnik RTV VK...

Novinar, pisac, istraživa?, saradnik RTV VK, autor brojnih priloga Siniša Jakoni? preminuo je 8. decembra u pedesetprvoj godini u kikindskoj bolnici, posle borbe sa teškom boleš?u. Jakoni? po obrazovanju diplomirani pravnik, koji je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio sa visokim prosekom za manje od ?etiri godine, godinama je bio dopisnik dnevnog lista Danas i raznih ?asopisa širom zemlje. Za nedeljnik Nezavisni koji je izdavalo Nezavisno društvo novinara Vojvodine pisao je od 1993. do 1999. godine.
Bavio se istraživa?kim, istorijskim i analiti?kim novinarstvom. Iz oblasti publicistike objavio je dokumentarno-istorijsko-autobiografsku knjigu “Zlo?ini Miloševi?eve tajne policije” 2002. godine, zbirku putopisa, eseja i kratkih pri?a “Dopisnice za sve adrese” 2003. i roman “Anarhista”  2006. godine.
Sa RTV VK u Kikindi sara?ivao je od osnivanja te medijske ku?e 1997. godine, a prethodnih deset godina posvetio se pisanju i objavljivanju knjiga. Nažalost, poslednjih godinu dana bolest ga je spre?avala u radu. Jakoni? je prethodne dve decenije vredno radio na objavljivanju brojnih tekstova, naj?eš?e sara?uju?i sa nizom redakcija istovremeno. Pored zanimljivih vesti i pri?a o “malim ljudima”, njihovim podvizima, nepravdama, socijalnim problemima, sa posebnom pažnjom pratio je sportska dešavanja, a veliki je poznavalac rok muzike i gramofonskih plo?a. Veliki doprinos dao je u pisanju scenarija za serijal VK TV “Ulica doma moga” koji je realizovan u saradnji sa PostPesimistima Kikinde. Izgubili smo publicistu velike energije, širokog obrazovanja, kojeg su mla?e kolege ?esto smatrale “svojevrsnom enciklopedijom” lokalnih doga?anja, posebno onih iz istorije Kikinde 20. veka.
Redakcija VK  poslala je lokalnoj samoupravi krajem novembra predlog da Siniša Jakoni? dobije Godišnju nagradu Opštine Kikinde, sa obrazloženjem da je re? o istaknutom borcu za demokratiju i  istinu, ali na žalost prekasno.

Dijana Suboti?ki

Podelite ovu stranicu!