Preminuo Momčilo Grubač

07 Dec 2015

Bio je poslanik u Skupštini Srbije i u Skupštini Vojvodine, savezni ministar za ljudska prava, savezni ministar pravde, sudija i predsednik Saveznog ustavnog suda

Univerzitetski profesor, nekadašnji poslanik i ministar pravde Vlade u senci Demokratske stranke Mom?ilo Gruba? umro je u 76. godini, saopštila je danas Demokratska stranka (DS).

“Odlazak profesora Gruba?a osim za njegove najbliže, nenadoknadiv je gubitak za Srbiju, DS i Vladu u senci gde je do poslednjeg ?asa predano radio, uvek prvi, uvek mudar, uvek spreman da ohrabri i ponudi pomo? i rešenje. Nastavi?emo njegov rad i ostvariti njegove programe jer to je najmanje što možemo u?ini za sve ono što je profesor Mom?ilo Gruba? u?inio za nas i Srbiju”, navodi se u saopštenju DS-a.

Gruba? je ro?en 1940. godine u Novom Sadu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u tom gradu 1963. godine, poslediplomske studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu pet godina kasnije a 1973. godine je doktorirao u Ljubljani.

Predavao je Krivi?no procesno pravo a bio je prodekan, dekan i šef Katedre krivi?no-pravnih nauka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Bio je poslanik u Skupštini Srbije i u Skupštini Vojvodine, savezni ministar za ljudska prava, savezni ministar pravde, sudija i predsednik Saveznog ustavnog suda a u više mandata bio je ?lan zakonodavno-pravnih komisija u skupštinama Srbije i Vojvodine.

Pisac je velikog broja knjiga, rasprava, ?lanaka, prikaza, recenzija i novinskih napisa iz oblasti krivi?nog procesnog prava.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!