Preminula heroina Drugog svetskog rata Ida Sabo

24 Nov 2016

"Njen veličanstveni životni put bio je prožet neprestanom borbom protiv nepravde i ugnjetavanja, za jednakost i bratstvo među ljudima"

Heroina Drugog svetskog rata Ida Sabo preminula je danas u Novom Sadu u 101. godini života.

“Veli?anstveni životni put Ide Sabo bio je prožet neprestanom borbom protiv nepravde i ugnjetavanja, za jednakost i bratstvo me?u ljudima. Od rane mladosti aktivno je u?estvovala u borbi za socijalnu pravdu, priklju?ivši se omladini Komunisti?ke partije Jugoslavije. Ida Sabo je imala veoma zna?ajnu ulogu u pripremanju i organizovanju ustanka protiv nacisti?kog okupatora u Jugoslaviji 1941. godine, pišu?i tako najsvetlije stranice istorije jugoslovenskih naroda. Ida Sabo je svojom neizmernom hrabroš?u i li?nim primerom kr?ila put ka emancipaciji žena Jugoslavije i njihovom ve?em uklju?ivanju u društveno – politi?ki rad”, navodi Antifašisti?ka akcija Novog Sada.

Kako dodaju, uvek spremna da razgovara, da posavetuje, prenose?i ogromno iskustvo borbenog antifašizma, Ida Sabo bila je veliki uzor i inspiracija za Antifašisti?ku akciju Novog Sada.

“Upu?uju?i joj poslednji pozdrav, želimo da se zahvalimo Idi Sabo za sve što je u?inila za našu zajednicu, bivaju?i delom onog malog broja ljudi koji su svojim delima menjali tok istorije, pokazavši nam da borba za bolje i pravednije društvo nikad nije uzaludna”, navodi AFANS.

Ida Sabo je ro?ena 6. jula 1915. godine u Pe?uju, u Austrougarskoj.

U Savez komunisti?ke omladine Jugoslavije primljena je 1934. godine. Pet godina kasnije je otišla u Ljubljanu, gde je pripadala grupi komunista koji su 1941. godine organizovali ustanak i NOB.

Nakon rata, obavljala je brojne politi?ke dužnosti u partijskim, sindikalnim i državnim organima. Bila je ?lanica Predsedništva SFRJ, Predsedništva Srbije i Saveta federacije.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941, Ordena junaka socijalisti?kog rada, Ordena bratska i jedinstva sa zlatnim vencem i brojnih drugih odlikovanja.

( 021.rs)

Podelite ovu stranicu!