Premijer Mađarske pisao novim državljanima

10 Feb 2013

Dvojno državljanstvo preduslov i za "mešanje svih nas u budućnost nacije"

Premijer Ma?arske Viktor Orban poslao je 160.000 pisma novim, dvojnim državljanima Ma?arske, u kojem ih je pozdravio i poru?io da dvojno državljanstvo pruža mogu?nost za “zajednickco upravljanje” nad Ma?arskom.

Orban je u pismu, koje se može prona?i i na stranici na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook), poru?io da je dvojno državljanstvo preduslov i za “mešanje svih nas u budu?nost nacije”.

Objašnjeno je da su u koriš?enju adresa i li?nih podataka poštovane odredbe zakona o zaštiti podataka.

(Autonomija/Vajdasag Ma) 

Podelite ovu stranicu!