Prekogranični projekat virtuelne laboratorije za obnovljive izvore energije

19 Dec 2014

Projekat novosadskog FTN-a i segedinskog Departmana za tehničku informatiku

Fakultet tehni?kih nauka (FTN) iz Novog Sada i Departman za tehni?ku informatiku Univerziteta u Segedinu rade zajedno na formiranju REVLAB-a, virtuelne laboratorije za obovljive izvore energije, u okviru IPA prekograni?nog projekta vrednog 304.000 evra, saopšteno je danas sa FTN-a.

Kako se objašnjava, klju?ni cilj projekta je razvoj infrastrukturnih kapaciteta za istraživanje i prenos znanja u oblasti obnovljive energije.

Re? je o jedinstvenoj laboratoriji, zasnovanoj na vrhunskom hardveru i softveru, koji ?e po prvi put omogu?iti pristup laboratoriji sa udaljenih lokacija, tešnju i efikasniju saradnju, bezbedno izvo?enje eksperimenata i razvoj tehni?kih rešenja koja najbolje odgovaraju potrebama regiona, navodi se u saopštenju.

Softverska i mrežna infrastruktura koja omogu?ava pristup ovim razvojnim resursima putem internet ujedno ?e se odmah primeniti i u redovnoj nastavi na FTN-u, piše u saopštenju.

Dodaje se da, osim razvoja internetskog portala za udaljeni pristup laboratoriji, projekat ima za cilj i razvoj aplikacija za unapre?enje energetske efikasnosti u oblasti obnovljivih izvora energije, kao što su energija vetra i Sunca.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!