Pregovori sa EU su šansa za donošenje novog ustava

27 Jun 2013

Vojvodini ustav i status republike

Predstavnici ?etvrte vojvo?anske konvencije ocenili su danas da ?e otvaranje pregovora Srbije sa Evropskom unijom biti pravo vreme i za promenu Ustava Srbije, koji je, kako su ocenili, ko?nica evropskim integracijama zemlje.

?or?e Suboti?, predstavnik Vojvo?anske konvencije, koja okuplja parlamentarne i vanparlamentarne stranke i nevladine organizacije koje se zalažu za razli?ite vidove šire autonomije te pokrajine, rekao je da je Ustav Srbije i prepreka rešavanju kosovskog pitanja, autonomiji Vojvodine, regionalizaciji Srbije.

“Autonomija Vojvodine u suštini ne postoji, to je autonomija bez autonomije, koja je propisana oktroisanim Ustavom Srbije”, ocenio je Suboti?.

On se je ponovio da se zalaže za stvaranje “Savezne republike Srbije”, koja ?e biti sastavljena od dve republike, Srbije i Vojvodine. “Vojvodina mora da ima i sopstveni ustav. Bez toga ?e Vojvodina nestati, a njena rasprodaja je uveliko u toku”, kazao je Suboti?.

Predsednik Pokrajinskog odbora Liberalno-demokratske partije Dušan Miji? rekao je da se i Vojvo?ani moraju menjati, ukoliko žele da se izbore za bolji položaj Vojvodine.

Akademik iz Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti (VANU) Julijan Tamaš rekao je da su pokušaji da se ukine VANU zapravo posledica želje da se i Vojvodina ukine, uz izgovor da se “ne kvari srpska sabornost”.

“Tisa doduše još uvek nije postala Severna Morava, ali i to je u viziji. A glupost je glupost, makar i iz srpske glave. Vojvodina je danas pepelište, ali žeravice još uvek ima”, rekao je Tamaš.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!