Predstavnici Skupštine Vojvodine sa članovima AER-a

18 Sep 2008

Potpredsednica

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarevi? razgovarala je danas sa generalnim sekretarom Skupštine evropskih regija (AER) Klausom Klipom o nastavku saradnje Vojvodine i te organizacije koja okuplja više od 250 regiona iz ?itave Evrope. Sedlarevi?eva, koja u Valensiji u?estvuje u radu dvodnevne Konferencije o jednakim mogu?nostima žena i muškaraca, predstavila je Klipu sastav i ciljeve novoformiranog saziva Skupštine i Izvršnog ve?a AP Vojvodine, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije. Ona je najavila da ?e jedan od prioriteta u radu pokrajinske administracije biti dalje ja?anje regionalne i me?unarodne saradnje koja zna?ajno doprinosi razvoju Vojvodine kao moderne, gra?anske i evropske regije.
Generalni sekretar AER-a ocenio je saradnju te organizacije i vojvo?anskog parlamenta kao veoma uspešnu i dodao da bi je trebalo istom merom nastaviti. Sedlarevi?eva je razgovarala i sa koordinatorom Komiteta 2 AER-a Stefanom Kulsom o mogu?nostima da Vojvodina bude doma?in jedne od narednih konferencija tog tela, koje se bavi socijalnom politikom i javnim zdravljem.
Govore?i o detaljima konferencije u Valensiji, Sedlarevi?eva je izjavila da je njena tema obezbe?ivanje jednakih mogu?nosti pri zapošljavanju i radu, bez rodne diskriminacije.
Sedlarevi?eva je dodala da su nejednake mogu?nosti za zapošljavanje žena i muškaraca problem sa kojima se suo?avaju i na ?ijem rešavanju intenzivno rade sva razvijena društva. Predvi?eno je da, nakon prezentacije najboljih praksi evroregiona, bude usvojena Valensijska deklaracija o jednakom pristupu tržištu rada za žene i muškarce. Kako piše u saopštenju, drugog dana Konferencije u Valensiji bi?e održani izbori za predsednika i potpredsednike Komiteta 2 AER-a i dogovorene dalje aktivnosti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!