Predstavnici Mađarske koalicije neće biti u novoj Vladi

01 Jul 2008

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je danas da predstavnici Ma?arske koalicije ne?e imat…

Ištvan PastorPredsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je danas da predstavnici Ma?arske koalicije ne?e imati mesta ministra ili potpredsednika u novoj vladi jer ne žele da daju “prekomeran legitimitet” socijalistima.
Predstavnici Ma?arske koalicije ?e me?utim biti deo skupštinske ve?ine koja ?e podržavati rad vlade i biti u njoj predstavljeni sa nekoliko državnih sekretara.
Na konferenciji za novinare u Novom Sadu Pastor je rekao da su pregovori Ma?arske koalicije sa koalicijom “Za evropsku Srbiju” završeni i da je Ma?arska koalicija donela odluku da nema ministre niti potpredsednike u vladi “jer ne želi da daje prekomerni legitimitet Socijalisti?koj partiji Srbije”.
“Mi želimo da prihvatimo kao realnost prisustvo SPS-a danas, ali mislimo da zbog prošlosti i generalnog stava prema toj politici naš ulazak u koaliciju bi samo prekomerno legitimisao tu stranku i mi u toj akciji ne?emo da u?estvujemo”, rekao je Pastor.
On je dodao da je Ma?arska koalicija dugo razmišljala o tome i odlu?ila da ni na nivou potpredsednika vlade, ni na nivou ministara, ne želi personalno u?eš?e u takvoj vladi.
“To nije zbog toga što nam je malo nu?eno ili da time samo želimo da dobijemo više, jer koja god ponuda da usledi, Ma?arska koalicija svoju odluku ne?e preispitivati”, ukazao je Pastor.
Kao drugi razlog za neulazak u Vladu Srbije, Pastor je naveo to što ?e Demokratska stranka dobiti mesto gradona?lenika Subotice, zbog ?ega Ma?arska koalicija nije htela da se u javnosti stekne utisak da ona ulazi u vladu na osnovu politi?ke trgovine.
Lider SVM-a je danas izrazio zadovoljstvo zbog toga što je, kako je rekao, predizborna platforma koalicije u ve?ini prihva?ena i što ?e na?ela iz platforme biti deo programa nove Vlade Srbije.
Pastor je rekao da ?e Ma?arska koalicija dobiti mesta nekoliko državnih sekretara u Vladi Srbije, kao i da ?e dobiti mesto predsednika Skupštine grada u Subotici i ve?i broj ?lanova Gradskog ve?a.
“Mi ?emo tražiti mogu?nost da na nivou državnih sekretara u?estvujemo u radu vlade u velikom broju ministarstava i potpuno je sigurno da ?emo biti stabilan ?inilac parlamentarne ve?ine i da ?e vlada na dugi rok mo?i da ra?una na našu podršku”, rekao je Pastor.
Pastor je rekao da Ma?arska koalicija ne?e odustati od mesta predsednika Skupštine Vojvodine i dodao da je o tome postignut na?aln dogovor, ali i da pregovori još uvek traju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!