Predstavnici ambasada: Promovišite investicije i smanjite birokratiju

24 Nov 2010

Investicija nije poklon, to mora da se zasluži i Srbija se u tome takmiči sa mnogim zemljama.

Predstavnici ekonmsko-trgovinskih odeljenja ambasada i privrednih komora Austrije, Slovenije, Japana i SAD pozvali su danas vlasti u Srbiji da u?ine još više na promociji investicionih potencijala Srbije i na uklanjanju birokratskih prepreka za ulaganje.

Savetnik u Trgovinskom odeljenju ambasade Austrije u Srbiji Andreas Hajdentaler rekao je na seminaru „Mogu?nost saradnje lokalnih samouprava i ekonomsko-trgovinskih odeljenja ambasada na privla?enju stranih direktnih investicija“ u Vrbasu da je Austrija najve?i investitor u Srbiji, sa više od 300 prisutnih kompanija, koje su od 2000. godine ukupno investirale 2,4 milijarde americkcih dolara.

„Investicija nije poklon, to mora da se zasluži i Srbija se u tome takmi?i sa mnogim zemljama. Posao naše kancelarije jeste da informišemo austrijske kompanije o uslovima za investiranje i poslovanje u Srbiji, što zavisi od informacija koje dobijamo od opština”, rekao je Hajdentaler.

Prema njegovim re?ima, niske poreske stope su zna?ajne za privla?enje investicija, ali je mnogo važnije da postoji stabilno, predvidivo i transparentno poslovno okruženje, kao i da birokratske prepreke, koje investitorima oduzimaju mnogo vremena i novca, budu što manje.

Pozivaju?i se na podatke Centralne banke Slovenije, Slobodan Šešum, savetnik u Ekonomskom odeljenju ambasade Slovenije, rekao je da su slovena?ki investitori do sada u Srbiju uložili 1,7 milijardu evra, kao i da u Srbiji posluje 108 slovena?kih preduze?a.

I on je poru?io opštinama da pripremaju i šalju što više informacija o lokacijama kako bi ih ekonomske kancelarije stranih diplomatskih predstavništava mogle dalje slati svojim kompanijama zainteresovanim za strana ulaganja. 

„I Slovenija i Srbija su male zemlje i mogle bi zajedni?ki da nastupaju i promovišu se na nekim ve?im tržištima”, kazao je Šešum.

Manabu Šoji, drugi sekretar ambasade Japana u Srbiji zadužen za ekonomska pitanja,  naglasio je da su japanske kompanije zainteresovane pre svega za poljoprivredu, posebno organsku proizvodnju i genetski nemodifikovane proizvode, a na prvom mestu za soju i kukuruz, kao i za kvalitetna i pristupa?na vina.

„Politika Japana je da prati kako posluju japanske kompanije u inostranstvu. Ako se, recimo, danas najavljena investicija Panasonika u Svilajncu bude pokazala kao zadovoljavaju?a, i druge japanske kompanije do?i ?e u Srbiju”, Šoji.

On je apelovao na Vladu Srbije i njenu ambasadu u Japanu da u?ine vidljivijim potencijal Srbije u oblasti poljoprivrede.

Menadžer komunikacija u Ameri?koj privrednoj komori Branislav ?ale rekao je da su SAD do sada u Srbiji realizovale devet milijardi evra i da 160 kompanija zapošljava više od 60.000 osoba širom Srbije.

Prema njegovim re?ima, važan je i postinvesticioni odnos Vlade Srbije prema postoje?im investitorima.

„Vlasti treba da ?uju svakog stranog investitora i da pokušaju da reše postoje?e probleme, jer je za neku zemlju najbolja reklama kada investitor kaže: ‘Meni je ovde dobro’”, poru?io je ?ale.

On je posebno naglasio potrebu za „one-stop-shop“ administracijom, dobrom lokalnom infrastrukturom, povezanoš?u sa glavnim saobra?ajnicama i postojanjem kvalitetne baze lokalnih dobavlja?a.

Seminar sa predstavnicima vojvo?anskih opština organizovao je Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP Fond), s ciljem da se opštine upoznaju sa delatnoš?u ekonomsko-trgovinskih odeljenja ambasada i mogu?nostima saradnje.

Cilj je bio i da se opštine i gradovi iz Vojvodine bolje povežu sa stranim kompanijama iz mati?nih država tih ambasada, objasnio je direktor VIP Fonda Branislav Bugarski.

On je rekao da ima razloga da se bude optimista kada su u pitanju strane direktne investicije u 2011. godini.

„Ve? u drugoj polovini 2010. godine znatno je poraslo interesovanje stranih investitora za Srbiju. Mi u VIP Fondu trenutno imamo oko 40 pripremljenih projekata i, mada se oni ne?e svi realizovati, me?u njima ima i važnih projekata za koje postoji velika šansa da ?e na kraju rezultirati novim investicijama i novim radnim mestima”, kazao je Bugarski.

Opštine i gradovi su imali priliku da na seminar pošalju informacije o investicionim potencijalima, projektima i kontaktima za zajedni?ki DVD koji je podeljen svim predava?ima na seminaru.

Od 45 gradova i opština u Vojvodini, 18 njih je iskoristilo tu mogu?nost.

U drugom delu ovog seminara, koji ?e se održati u In?iji 8. decembra, predstavi?e se ekonomska odeljenja ambasada Italije, Danske, SAD, Hrvatske, Francuske i ?eške,  Delegacija nema?ke privrede u Srbiji, Predstavništvo Ruske federacije za trgovinsko-ekonomska pitanja u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!