Predstavljeni novi sajt i knjiga o istoriji Jugoslavije

20 jula 2017

"Duboki razdori opstajaće na putu pomirenja sve dok istorijska istina bude zamagljivana"

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji predstavio je novi portal „Yu historija“ i knjigu „Jugoslavija u istorijskoj perspektivi“, koji za cilj imaju da doprinesu normalizaciji odnosa u regionu kroz činjenice, argumente i multiperspektivnu istoriju Jugoslavije.

Knjiga i portal rezultat su trogodišnjeg projekta na kojem su radili istrazivači iz regiona bivše Jugoslavije.

Na sajtu „Yu historija“ navodi se da su se naučnici iz bivših jugoslovenskih republika koji se rukovode istorijskim činjenicama a ne politički motivisanim pristupom jugoslovenskoj istoriografiji, udružili u prvom regionalnom naučnom poduhvatu interpretacije istorije Jugoslavije.

Portal i knjiga bave se temama vezanim za period nakon Prvog svetskog rata, zatim socijalističke Jugoslavije nakon Drugog svetskog rata, do ratova tokom devedesetih godina prošlog veka.

Duboki razdori koje su za sobom ostavili ratovi devedesetih opstajaće na putu pomirenja i normalizacije odnosa nekadašnjih jugoslovenskih naroda sve dok istorijska istina bude zamagljivana, zloupotrebljavana i manipulisana„, navodi se na sajtu.

Dodaje se da će teme obrađene u knjizi, ali i one koje će na sajtu obrađivati timovi istaknutih istoričara iz svih sedam država nastalih nakon raspada Jugoslavije, najviše obraćati mladim ljudima „koji su potencijalni donosioci odluka i kreatori javnog mnjenja – kako bi ih osposobili da razlikuju misinterpretacije, distorzije i revizionizam od istorijskih činjenica s jedne, i zalažu se za demokratska načela s druge strane“.

Projekat je usmeren i na tvorce nastavnih programa, političare, akademike, medije i druge pred kojima je, kako se navodi, danas izazov EU agende za normalizaciju odnosa u Zapadnom Balkanu.

Tekstovi, kao i sama knjiga „Jugoslavija u istorijskoj perspektivi“ u elektronskom formatu, dostupni su na internet adresi www.yuhistorija.com.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji realizovao je ovaj trogodišnji projekat zahvaljujući podršci Saveznog ministarstva za inostrane poslove Nemačke, preko Ambasade Nemačke u Beogradu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!