Predstavljena publikacija za medije civilnog društva

24 Nov 2016

"Ovakvi mediji mogu da budu značajna alternativa korporativnim i stranačkim medijima, koji danas dominiraju medijskom scenom Srbije"

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) iz Novog Sada, predstavilo je danas publikaciju „Mediji civilnog društva, uputstvo za upotrebu“, koji bi trebalo da pomogne organizacijama u osnivanju i funkcionisanju ove vrste medija.

Publikacija je izra?ena u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, a sadrži detaljne informacije o tome na koji na?in organizacije civilnog sektora mogu da osnuju medij, kako da pišu projekte, brinu se o finansijama, a deo je posve?en i iskustvima ve? postoje?ih redakcija ovog tipa u Srbiji i u regionu.

Predsednik NDNV Nedim Sejdinovi? objasnio je da ovakvi mediji mogu da budu „zna?ajna alternativa korporativnim i strana?kim medijima, koji danas dominiraju medijskom scenom Srbije“.

„To je model koji još uvek nije dovoljno prepoznat i koriš?en i on može da garantuje medijski pluralizam, koji je u Srbiji zna?ajno ugrožen“, ocenio je Sejdinovi?.

Jedna od autorki publikacije, medijska stru?njakinja Žužana Seren?eš, ocenila je da bi formiranje i rad medija civilnog društva bio od neprocenjivog zna?aja za oblast manjinskog informisanja, koje je u procesu privatizacije izgubilo veliki broj medija, a preostali su pod „velikim politi?kim uticajem“.

„Na delu je dramati?na politizacija manjinskih medija i nedostatak pluralizma, a mediji civilnog društva uglavnom imaju ve?i otklon od politi?ke kontrole“, kazala je Seren?eš, koja je u publikaciji bila zadužena za deo „Nacionalne manjine i mediji civilnog društva“.

Seren?eš je dodala da mediji civilnog društva mogu da budu i odli?an model za inter-etni?ku komunikaciju i uspostavljanje dijaloga izmedju razli?itih nacionalnih zajednica u Srbiji, koje su trenutno „getoizirane“.

Šefica Odeljenja za medije OEBS Gordana Jankovi? objasnila je da je OEBS vrlo intenzivno prati razvoj medija u Srbiji i da je situacija u toj oblasti trenutno veoma kompleksna, a da rešenje može delom da se nadje i u osnivanju MCD.

„Iako u Srbiji postoji mogu?nost osnivanja medija civilnog društva, to do sada nije bila velika praksa. Medjutim, u momentu kada su gradjani izgubili poverenje u velike medije, istraživa?ko novinarstvo se iselilo u civilni sektor. Oni su tu i prisutni su“, rekla je jankovi?.

Dodala je da ovakvi mediji i dalje imaju daleko ve?e poverenje gradjana nego u komenrcijalne, a u nekim slu?ajevima i u medije javnog sektora.

„Ovo je veoma važna kategorija medija, koji su tu da informišu gradjane, ali isto tako da ih i mobilišu oko nekih tema, da se oni ose?aju pozvanim da u?estvuju u raspravi, da predlažu rešenja i da zahtevaju da se reše pitanja važna za odredjenu zajednicu“, kazala je Jankovi?.

Publikacija „Mediji civilnog društva, uputustvo za upotrebu“ dostupna je besplatno na sajtu NDNV, a može se u štampanom izdanju dobiti u prostorijama ovog udruženja u Novom Sadu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!