Predstavljanje Regionalnog naučnog centra

18 Jun 2016

Naglasak na rad mladih istraživača i veće prisustvo naučnika u javnom životu pokrajine

Institut za filozofiju i društvenu teoriju predstavi?e Regionalni nau?ni centar u Novom Sadu i nove sadržaje koji ?e zna?ajnije doprineti umrežavanju sa lokalnom, regionalnom i evropskom nau?nom zajednicom.

Kako se objašnjava u najavi, regionalni nau?ni centar u Novom Sadu predstavlja angažovanu nau?no-istraživa?ku jedinicu iz oblasti humanistike i društvene teorije u pokrajini, što je korak bliže saradnji sa nau?nicima iz srednjoisto?ne i jugoisto?ne Evrope.

“Prate?i viziju našeg Instituta, posebno stavljamo naglasak na rad mladih istraživa?a i ve?e prisustvo nau?nika u javnom životu pokrajine”, poru?ili su iz Instituta.

Predstavljanje nau?nog centra najavljeno je za 29. jun u Galeriji Matice Srpske i bi?e otvoreno za javnost.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!