Predsjedništvo BiH izjavom se opredijelilo za EU

30 Jan 2015

Kolektivni šef države usaglasio je izjavu o strateškom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji

Svojim odnosom prema ponu?enoj izjavi koje je usaglasilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine svako se opredjeljuje da li je za Evropsku uniju ili ne, izjavio je u ?etvrtak Mladen Ivani?, predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što su ?lanovi kolektivnog šefa države usaglasili izjavu o strateškom ?lanstvu BiH u EU i obavezama koje je nužno provesti na tom putu, javlja Anadolija.

“Nisam za azil. Ja sam za EU”, poru?io je Ivani? na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Naglasio je kako izjava “nema nikakve veze sa nadležnostima, odnosno da je interes [bh. entiteta] Republike Srpske sa?uvan”.

U izjavu je ugra?ena odredba koja se temelji na Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu, a u nju je ugra?ena i odredba prema kojoj su sve institucije Bosne i Hercegovine, oba bh. entiteta, deset kantona u entitetua Federacija Bosne i Hercegovine i Br?ko distrikta obavezne provesti vlastite reforme u skladu s izjavom.

Obraz i moral

Izjava ne sadrži dio koji se odnosi na tržište rada, dok je u segment pravne sigurnosti unijeta oblast borbe protiv terorizma.

“Cilj izjave je da Bosna i Hercegovina do kraja ovog mandata dobije status kandidata za EU, a njome se iskazuju evropska opredjeljenja. Svi ?e imati priliku da se izjasne ko je za, a ko nije za nju”, naglasio je Ivani?.

Usaglašena izjava Predsjedništva bit ?e dostavljena na potpis politi?kim liderima parlamentarnih stranaka i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje.

“Postoji ve?ina u Parlamentarnoj skupštini da se izjava prihvati. SNSD [Savez nezavisnih socijaldemokrata] nema mogu?nost da je zaustavi, osim da bojkotuje sjednicu Doma naroda Parlamentare skupštine. No, mislim da za to nemaju argumenata jer je u izjavu uvršteno sve ono o ?emu smo pri?ali. Izjavom se opredjeljuje jesmo li za EU ili ne”, istakao je Ivani?.

Nema nikakve garancije, naveo je predsjedavaju?i Predsjedništva, da ?e izjava biti provedena, osim “obraza i morala”.

“Svakog potpisnika valjda moral i obraz obavezuje na njeno provo?enje. Moja odluka da podržim izjavu je bila ispravna i ona ?e mene obavezivati do kraja mandata. Izjava omogu?uje da se do kraja mandata osigura status kandidata za EU”, naglasio je Ivani?.

Na SNSD-u je, smatra Ivani?, da izaberu svoj odnos prema izjavi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

“Pitanje je može li SNSD uticati ili ne. Može, jer daleko je bitnija druga faza, koju trebaju da sprovedu entitetske vlasti, posebno kod provedbi reformi iz oblasti ekonomije. Na vladama entiteta, odnosno predsjednicima vlada i predsjedavaju?em Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je da rukovode tim procesima”, naglasio je Ivani?.

Odluku da se za 15 dana prolongira održavanje konstituiraju?e sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predsjedavaju?i Predsjedništva ne vidi kao krizu, nego da se još jednom pokazuje da se ?eka na izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije.

Kao suverena država

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u ?etvrtak usaglasilo izjavu kojom se obavezuje da ?e institucije vlasti u Bosne i Hercegovine provesti sve reforme neophodne da bi se uspostavila institucionalna funkcionalnost i efikasnost na svim nivoima vlasti i omogu?ilo da se Bosna i Hercegovine pripremi za budu?e ?lanstvo u EU kao suverena država, koja ispunjava uslove i obaveze za to ?lanstvo.

Navedeno je da ?e u što kra?em roku biti uspostavljen efikasan mehanizam koordinacije institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja EU.

Naglašeno je da ?e institucije, u dogovoru s Unijom i u skladu s Kopenhaškim kriterijima i pravnom ste?evinom EU-a, sa?initi i provesti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima program mjerljivih inicijalnih reformskih mjera, a to se prvenstveno odnosi na ekonomske i socijalne mjere, u okviru Sporazuma za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji ?e imati za cilj da zaustavi negativne ekonomske trendove te pokrene proces rehabilitacije i modernizacije ekonomije, ekonomskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta te stvaranja povoljnog i pravednog socijalnog ambijenta.

Izjavom je, uz ostalo, predvi?eno da ?e se uspostaviti i mjere za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije, ja?anje vladavine prava, ubrzanog procesa pomirenja, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i terorizma, kao i mjera za ja?anje administrativne sposobnosti…

Ivani?: Tu?i? postupio kao amater

Mladen Ivani? je kazao kako bez snažne podrške me?unarodne zajednice u zemljama u kojima je u toku sukob Bosna i Hercegovina ne bi trebala izvoziti oružje i municija, a s obzirom na stav Rusije, u kojem se Bosna i Hercegovina savjetuje da ne prodaje oružje Ukrajini.
“Pitanje prodaje oružja se više koristi za unutrašnju politi?ku upotrebu”, rekao je on i dodao kako je, nakon ostavke ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Borisa Tu?i?a, sve preba?eno u nadležnost njegove zamjenice Ermine Salki?evi?-Dizdarevi?, na kojoj je da odobri ili ospori najavljenu prodaju oružja iz Bosne i Hercegovine u Ukrajinu.
“Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema zakonsku obavezu da se o tome izjašnjava. Ja iznosim svoj stav, da bez ozbiljne me?unarodne podrške zemljama koje se nalaze u sukobu ne trebamo prodavati oružje. Savjetovao sam ministru Tu?i?u da se obrati i zatraži stav Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvoza ne bi bilo, jer bi Predsjedništvu trebalo vremena da se o tome izjasni. Umjesto toga, Tu?i? je postupio kao potpuni amater. Avanturizam nikada dobro ne pro?e i zbog njega uslijedi kazna. To se desilo i Tu?i?u”, naveo je Ivani?.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!