Predsednik u konfuziji

15 Nov 2012

Vojvoda ne zna šta govori ili agencije greše?

Prvo je odbio da pomiluje jednog od petorice mladi?a iz Temerina koji su osu?eni na ukupno 61 godinu zatvora zbog napada na Novosa?anina Zorana Petrovi?a, a tri dana kasnije je rekao da ?e razmisliti o tome. Da li predsednik i vojvoda Nikoli? zna o ?emu govori ili su agencije u ne?emu pogrešile.

Predsednik Srbije Tomislav Nikoli? izjavio je ve?eras da je njegovom zvani?nom posetom Ma?arskoj postignuto “nešto blizu istorijskom sporazumu” i da je otklonjeno sve što je nekada razdvajalo dva naroda i što su katkad i drugi koristili da onemogu?e bolji život i Srba i Ma?ara.
“Danas je došlo do dogovora izme?u Srbije i Ma?arske koji je odavno trebalo da bude realizovan pošto su obe države odlu?ile da žive u budu?nosti, a ne u prošlosti. Kada do?e do rata, onda su pojedinci iz svakog naroda spremni da po?ine ili narede zlo?in, ali to ne može da se veže za ?itave narode i države i da odredi njihovu budu?nost za sva vremena”, rekao je Nikoli? za Ma?arsku televiziju.
Nikoli? je istakao da ?e konkretnu korist od pomirenja imati i srpska manjina u Ma?arskoj i ma?arska manjina u Srbiji, jer ?e od prijateljstva dve države zavisiti i stepen ekonomskog razvoja i ostvarivanja manjinskih prava tih zajednica…
Ma?arski novinari su se interesovali i za slu?aj petorice osu?enih za brutalno prebijanje i zlostavljanje Novosa?anina Zorana Petrovi?a. Nikoli? je rekao da ?e u roku od nekoliko dana doneti odluku po pitanju zahteva za pomilovanje petorice mladi?a ma?arske nacionalnosti koji su 2005. godine osu?eni na ukupno 61 godinu zatvora.
“Još se nisam izjasnio o zatevima za pomilovanje, to je u?inio prethodni predsednik. Imam negativno mišljenje suda, ali mislim da bar u dva slu?aja postoji mogu?nost da se pokaže dobra volja, da se omogu?i da iza?u ranije”, rekao je Nikoli?.
(Tanjug, 13. 11. 2012. 20:39h)

Predsednik Srbije Tomislav Nikoli? odbio je da pomiluje Ištvana Mariaša, jednog od petorice mladi?a iz Temerina koji su 2005. godine osudjeni na ukupno 61 godinu zatvora zbog pokušaja ubistva Novosadjanina Zorana Petrovi?a. Njegov pravni zastupnik Antal Bozoki izjavio je za današnji “Madjar so” da je molba za pomilovanje podneta 22. marta ove godine, a da je Nikoli? 4. oktobra doneo odluku, koja mu je ju?e uru?ena… Ištvan Mariaš zatražio je molbu za pomilovanje i pre tri godine, a nju je tadašnji predsednik Srbije Boris Tadi? odbio decembra 2010. Njegovo osloba?anje tražio je i Ištvan Pastor. Okružni sud u Novom Sadu je 11. aprila 2005. godine Ištvana Mariaša proglasio krivim za pokušaj ubistva Petrovi?a, koji je brutalno pretu?en u Temerinu, i on je tada osu?en na 15 godina zatvora.
U slu?aju preostale ?etvorice osu?enih mladi?a postupak za pomilovanje je u toku.
(S media, Beta, 8.11.2012 09:51h)

Kako vest agencije Beta od pre pet dana nije demantovana, o?ekuje se demanti agencije Tanjug.

Tamara Kaliterna (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!