Predrag Mijić predsednik Saveta nacionalnih zajednica

14 Dec 2011

Mijić je rekao da će se zalagati da to skupštinsko telo nastavi da se bavi osetljivim pitanjima i da daje predloge za unapređenje suživota svih nacionalnih zajednica u Vojvodini

Savet nacionalnih zajednica Skupštine Vojvodine daans je za novog predsednika jednoglasno izabrao doktora veterine iz ?oke Predraga Miji?a.

Miji? je ?lanovima Saveta rekao da ?e se zalagati da to skupštinsko telo nastavi da se bavi osetljivim pitanjima i da daje predloge za unapre?enje suživota svih nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Savet nacionalnih zajednica Skupština Vojvodine je osnovala u januaru ove godine, kada je za prvog predsednika izabrana Leona Vislavski.

?lanovi Saveta danas su Leonu Vislavski izabrali za zamenicu predsednika u novom mandatu.

Savet ?ini 14 ?lanova srpske i 13 ?lanova koji pripadaju manjinskim nacionalnim zajednicama. Svi ?lanovi su i poslanici Skupštine Vojvodine.

Predsednik Saveta bira se na period od godinu dana, naizmeni?no iz manjinskih i ve?inske zajednice.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!