Predizborne igre u BiH: Oni bi, kao, da ratuju

29 Aug 2016

Referendum o Danu RS raspirio je strahovanja, strasti, ali i teritorijalne ambicije koje bude neprijatne asocijacije

Huška?ka retorika u kojoj se sve ?eš?e pominje rat, zvecka se oružjem i demonstrira sila, po?ela je da asocira na ve? vi?eni scenario, mada se ovaj put kraj ne nazire ispunjavanjem glasa?kih listi?a i završetkom predizborne kampanje.

Referendum o Danu RS raspirio je strahovanja, strasti, ali i teritorijalne ambicije koje bude neprijatne asocijacije.

Tako je nedavno ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Da?i? stao u odbranu interesa RS, a onda je i na granici s BiH održana vježba policijskih jedinica Srbije i RS, bez u?eš?a državnih organa BiH, što je izazvalo još ve?e tenzije.

Demonstracija nacionalizma s jedne, rodi?e isto s druge strane upozorava Goran Kova?evi?, profesor na sarajevskom Fakultetu za kriminalistiku.

“Niko nije spreman na sukob, ali politi?ari itekako rade na izazivanju sukoba. Vježba sa policijom druge države gdje se postavlja znak jednakosti izme?u srpskog naroda u RS i Srbiji je problemati?na sa aspekta nacionalisti?kih tenzija pred izbore. Nema pozitivne politike, a negativna je svakako evidentna. Ja?a i Bošnja?ki i srpski i hrvatski nacionalizam. Dakle, potez bilo koje nacionalisti?ke opcije koja je ratnohuška?ka, ja?a nacionalizam sva tri naroda”, ocjenjuje Kova?evi?.

Samo 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe „Sloboda za sve“, a koju planira organizirati udruženje „Zelene beretke“.

Predsjednik Udruženja Muhamed Švraki?, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako ?e uputiti zahtjev Oružanim snagama BiH da za potrebe vojne vježbe koju planiraju, ustupi opremu i naoružanje uklju?uju?i i bojevu municiju. Rije? je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata, te se upoznali s onim ?ime raspolažu Oružane snage BiH.

Na najave referenduma i otcjepljenja ne reaguju samo sarajevski veterani. Fahrudin Hasanovi?. predsjednik invalida Tuzlanskog kantona nedvosmisleno kaže:

„Nikome ne?emo dozvoliti da to radi, pa po cijenu da ponovo tražimo gdje ?emo na?i puške, kako ?emo se naoružati i kako ?emo odbraniti taj dio BiH.“

Ratni veteran i penzionisani general Armije BiH Nedžad Ajnadži? kaže da huška?ka retorika ne vodi ni?emu, a iskrene patriote sa sve tri strane ne pozivaju na oružje, ve? na izgradnju državnih struktura, bez zastrašuju?e retorike.

„Ali, istovremeno je neosporan broj ?injenica koje velike patriote, Bosance, Hercegovce, Srbe, Hrvate, Bošnjake i sve ostale koji žive u BiH ne ostavljaju ravnodušnim kada je u pitanju sigurnosni aspekt. Sigurnosna i odbrambena pitanja su prvorazredna pitanja za državni nivo i zbog toga državni autoriteti treba da ih rješavaju. Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta, udruženja i sli?no govori o ratu o zveckanju oružjem i ne mislim da to može biti produktivno.“

Komšijsko par?anje BiH kao javna tema

Me?utim, na ratne pokli?e i vojne vježbe niko od zvani?nih institucija u BiH ne reaguje. Štaviše, i zvani?nici tih institucija nedvosmisleno poru?uju kako su spremni na obra?un.

„U BiH ne može do?i do mirnog razlaza i neka se niko time ne zamajava. Ne može do?i ni do kakvog razlaza u BiH, ali može do?i do konflikata i sukoba“, rekao je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi?.

Tako se o ratu više ne govori kao o kategoriji prošlosti, ve? mnogo bližoj prijetnji. Par?anje BiH uveliko je javna tema. Kako god Srbija imala pretenzije, nedavno je i bivši premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Zoran Milanovi? pokazao šta ?e biti njihov potez ako se RS odlu?i na otcjepljenje.

„Šta ?emo onda mi? Ho?emo ostaviti Hrvate u istoj državi s Bošnjacima? Ne?emo!“

Hrvati iz ugla ?lana Predsjedništva BiH mogu biti ravnopravni, uz „kombinaciju konsocijacijskih i federalisti?kih na?ela ustroja koji jedini mogu osigurati održivost BiH”. U prevodu traži se entitet s hrvatskom ve?inom. Herceg –Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata, ?iji su lideri osu?eni u Hagu zbog ratnih zlo?ina na kazne od ukupno 111 godina, za predsjednika Glavnog vije?a Hrvatskog narodnog sabora Božu Ljubi?a je živa i nikad aktuelnija, te poziva na njeno vra?anje.

Mada je predsjednik RS Milorad Dodik nedavno u intervjuu za Radio-televiziju Srbije ocijenio kako prijetnje po mir nemaju realan osnov, iako je BiH nestabilna zemlja, prihvata da je možda i mogu?e.

„RS ne?e ratovati, ali budite sigurni da ?e se braniti”, rekao je Dodik.

Da stvari polako izmi?u dalje od politi?kih prepucavanja upozorio je i predsjednik opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosi?, uporedivši aktualni politi?ki trenutak sa onim devedesetih. Apelovao je i na politi?ke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budu?nost i sljede?im generacijama.

(Dženana Halimovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!