Predizborna Srebrenica: Simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka

09 Sep 2016

Na kraju ostaju samo prevareni građani koje političari žrtvuju za vlastitu korist

Svaki izborni ciklus Srebrenica postaje poprište politi?kih obra?una. Prosperitet se žrtvuje za vlast koja na kraju, kroz srebreni?ku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja, odre?uje i u kom pravcu ?e se voditi politike. Tako Srebrenica postaje mjesto odmjeravanja snaga Srba i Bošnjaka, u kojem gra?anima na kraju ostaje tek gorak ukus prevare i neispunjenih obe?anja.

Niti je Srebrenica dobila poseban status, niti je usvojen zakon o zabrani negiranja genocida, mladi odlaze, jer nemaju posla. Od obe?anja datih pred prošle lokalne izbore malo šta je ispunjeno. Borba oko toga ko ?e na vlast u tom gradi?u koji je paradigma stradanja nije ograni?ena samo na predizborne kampanje.

Godinama se oko toga ko ?e biti, ili ta?nije ko treba da bude na?elnik, vodi ne biraju?i sredstva. Pozadina interesa i politi?kih ratova za Srebrenicu, zapravo je žrtvovanje gra?ana Srebrenice zarad politi?kih poena, ocjenjuje analiti?ar Sr?an Puhalo.

“Ona se nikada ne doživljava kao lokalna zajednica u kojoj bi gra?ani trebali da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, školstvo, bolju infrastrukturu, ili na kraju perspektivu, ve? kao simboli?ko mjesto obra?una Srba i Bošnjaka, kako na politi?kom, tako i na svim drugim planovima”, ocjenjuje Puhalo.

Izjavama da nije po?injen genocid, tako ve? godinama predsjednik Republike Srpske (RS) i prvi ?ovjek Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ubire glasove i poene javnosti u tom bh. entitetu naklonjene negiranju ovog zlo?ina.

Iz Srebrenice je blate?i aktuelno bošnja?ko rukovodstvo op?ine i kandidata za na?elnika ?amila Durakovi?a, Dodik prije nekoliko dana i po?eo svoju kampanju za lokalne izbore.

Upravo je genocid termin na kome po?ivaju i bošnja?ki politi?ki argumenti, kojima se pridružuje i vjerski establišment.

Podsjetimo, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazovi? svojevremeno je pitanje glasanja u Srebrenici ocijenio pitanjem života i smrti za Bošnjake, a nedavno je u Švicarskoj jasno kazao šta je vodilja pri izboru na?elnika u tom gradu.

Ne?emo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Ne?emo nikome halaliti. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da ‘vlah’ ne vlada u Srebrenici. Bit ?u potpuno otvoren, da ‘vlah’ ne vlada u Srebrenici. Nek’ mu je haram ako to ne u?ini, nek’ mu je haram. Mi to moramo zaštiti, moramo to ?uvati. To je naše i to ne možemo ostaviti”, poru?io je Kavazovi?.

Ako se zna koliku ulogu u bošnja?kom politi?kom, ali i bira?kom tijelu igra mišljenje Islamske zajednice u BiH, poruka koju je uputio je jasna. Pri tome i porodice žrtava, koje se oslanjaju, mahom, na potporu politi?kih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine, protive se mogu?nosti da na?elnik bude Srbin.

“Mi tražimo da može samo na?elnik biti Bošnjak, jer on je na?elnik i mog djeteta i na hiljade koji su ubijeni, jer su se tako zvali i mi nikada ne ?emo mo?i od toga odustati”, isti?e Hatidža Mehmedovi?, predsjednica Udruženja “Srebreni?ke majke”.

Zapaljiva retorika i pokazivanje miši?a

Za sada su u utrci dva kandidata, aktuelni na?elnik ?amil Durakovi? i Mladen Gruji?i?, zajedni?ki kandidat srpskih stranaka.

Desnica Radivojevi? kao nezavisni kandidat povukao se iz kampanje poru?ivši kako bi nakon izbora taj grad trebalo povesti “pravi put i održivi razvoj i demokratizaciju”.

Me?utim, u Srebrenici su zapaljiva retorika i pokazivanje miši?a godinama klju?ni za kampanju. Zbog toga, smatra Sr?an Puhalo, na kraju ostaju samo prevareni gra?ani koje politi?ari žrtvuju za vlastitu korist.

“Ako mi znamo da je Srebrenicu lako upaliti i ispostaviti u centar javnosti, sasvim je jasno da politi?ari to zloupotrebljavaju kako bi pokazali svoj patriotizam i odlu?nost, a s druge strane, ne samo ispinovali javnost na teritoriji RS i FBiH, ve? i u Srebrenici, jer kad se tenzije smire ti se ljudi osje?aju prevareni. Nakon tih krupnih velikih rije?i koje slušaju tokom izbora da su važni i najvažniji, da su presudni, klju? opstanka ili propasti BiH, oni se sjete da im djeca odlaze, da nemaju posla i da im djeca jedva preživljavaju”, ocjenjuje Puhalo.

Preko le?a Srebreni?ana lomila su se koplja i na prošlim lokalnim izborima, tada su se masovno prijavljivali ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, uzimali li?ne karte i glasali u tom gradu, a onda svega nekoliko dana kasnije odjavljivali i odlazili tamo odakle su i došli.

I ne samo iz Federacije BiH, glasali su i ljudi koji žive u Srbiji i koji Srebrenicu i ne vide osim kad zaokružuju glasa?ki listi?.

I ovaj put na listama u Srebrenici nalazi se više bira?a nego stanovnika, i oni ?e – strahuju Srebreni?ani – njima ponovno krojiti sudbinu.

(Dženana Halimovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!