Pravo na rad najugroženije

30 Apr 2016

Ni zaposleni danas nemaju mnogo bolji položaj od nezaposlenih građana

Prema podacima iz izveštaja Pokrajinskog ombudsmana za 2015. godinu, pokazalo se da su prava vezana za rad danas jedna od najugroženijih, saopšteno je iz ove institucije.

Taj zaklju?ak, pokrajinski ombudsman je doneo nakon razgovora s gradjanima tokom poseta mestima u Vojvodini.

Kako se navodi u saopštenju Pokrajinskog ombudsmana povodom 1. maja, Medjunarodnog praznika rada, nezaposlenoš?u je u Srbiji neposredno ugroženo oko 10 odsto od ukupnog stanovništva.

Kako se dodaje, ni zaposleni danas nemaju mnogo bolji položaj od nezaposlenih gradjana, jer su i njihove mogu?nosti izbora veoma ograni?ene.

“Veliki broj gradjana jedva da ima uticaja na to da li ?e obavljati onu vrstu posla koja odgovara njihovoj stru?noj spremi, željama i sposobnostima. Još manje uticaja zaposleni imaju na to koliko i da li ?e za obavljeni posao uopšte biti pla?eni, kao i da li ?e im poslodavac upla?ivati poreze i doprinose po osnovu radnog odnosa”, upozorio je Ombusman.

Prema straživanjima i zate?enom stanju na terenu, zaposleni u Srbiji danas rade u nehumanim uslovima, ?esto prekovremeno, bez prava na dnevni, nedeljni i godišnji odmor.

Ombudsman upozorava i da se zaposlenima veoma retko ispla?uje naknada za prekovremeni rad ili za rad tokom praznika, a uo?ena je i praksa da pre stupanja u rad, poslodavci primoravaju zaposlene da potpišu “blanko otkaze”.

Te otkaze, poslodavci kasnije koriste da bi se “rešili radnika koje iz bilo kog razloga smatraju suvišnima ili nepoželjnim”.

“Primanje mladih žena u radni odnos izuzetno je otežano, trudnice i porodilje bivaju otpuštene uprkos zakonskoj garanciji porodiljskog odsustva, inspekcije ne vrše kontrolu poslodavaca, sindikati su nemo?ni”, poru?io je ombudsman.

Povodom 1. maja, pokrajinski zaštitnik gradjana podsetio je da kršenje prava po osnovu radnog odnosa sa sobom povla?i i onemogu?avanje ostvarivanja ?itavog niza drugih Ustavom garantovanih prava gradjana.

“Kršenje prava zaposlenih posredno ugrožava i pripadnike društvenih grupa koje zavise od prihoda ?lanova porodice – decu, starije, obolele i druge osobe koje nisu sposobne za rad”, upozorio je ombudsman.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!