Pravda za žene: Za život bez straha

15 Feb 2014

Nekoliko stotina ljudi potpisalo je peticiju za efikasnije kažnjavanje nasilnika i bolju zaštitu žena

Globalna kampanja za žene koje su preživele nasilje “Milijarda ustaje za pravdu” obeležena je u Srbiji skupom na beogradskom Trgu republike. Nekoliko stotina ljudi potpisalo je peticiju za efikasnije kažnjavanje nasilnika i bolju zaštitu žena.

Uz transprente “Verujemo ženama”, “Prijavi nasilje”, “NE zna?i NE”, “Silovanje je zlo?in”, “Za život bez straha”, gra?ani i aktivisti nevladinih organizacija ukazali su na rastu?e nasilje.

U redu za peticiju podrške ženama bili su i Beogra?ani Mia Huji? (29) i Dragan Bogosavljevi? (46) koji su za RSE rekli da je krajnje vreme da se zaustavi nasilje.

“Svi zajedno bi trebalo da radimo na tome kako bi nešto promenili. Jako teško je danas biti žena u Srbiji, pogotovu kada žrtve traže pravdu preko suda jer to je igra bez granica.”

“Klju? je što strože kašnjavanje nasilnika. I treba menjati svest, jer bi ljudi sami trebalo da shvate da nije uredu tu?i žene.”

“Crna” statistika pokazuje da su samo u 2013. u Srbiji 43 žene ubili partneri ili ?lanovi porodice, što je 11 žrtava više nego godinu dana ranije.

Nevena Petruši?, poverenica za zašitu ravnopravnosti, poru?ila je da je suština zaštite primena zakona.

“Danas još uvek mnoge žene žrtve nasilja lutaju kroz lavirinte pravnog sistema traže?i pravdu. Korene današnje kulture nasilja oli?ene u navija?kim grupama, me?u decom i u školama, zapravo treba tražiti u onome što zna?i nasilje nad ženama.”

U velikom broju slu?ajeva u Srbiji silovanja ostaju nekažnjena, a u prilog tome ide podatak da je za godinu dana podneta 121 prijava ali da je samo 67 silovatelja osu?eno.

Me?u okupljenima na protest bili su i Vladimir Števanov (27) i Dušica ?or?evi? (61) koji su za RSE rekli da se nasilje ne sme tolerisati.

“Dolazim iz male sredine u kojoj se ?uti o nasilju. Zlostavljani su u strahu od nasilnika, ne traže pomo?, nikome ne smeju da kažu šta im se dešava. Ovaj skup je dobra prilika da se ?uje glas žrtava.”

“Svaki dan u novinama možete da pro?itate da je neka žena prebijena, da je druga ubijena… Na najsvirepije na?ine. Svaki put otpla?em. A ko reaguje na to? Niko. ?utimo i trpimo. Katastrofa je da niko ništa ne preduzima.”

Zbog nasilja u porodici godišnje se u Srbiji u poslednje vreme podnosi više od 3.500 prijava, ali osu?eno bude manje od polovine po?inilaca, i to najve?i broj uslovno.

Saša Jankovi?, zaštitnik gra?ana, upozorio je da ne sme biti izgovora za nerad državnih organa.

“Nema opravdanja za policiju koja kaže “Zašto bi ja nasilnika procesuirao kada ?e sudstvo da ga pusti”, nema opravdanja za tužioca koji razmišlja “Nemam dovoljno dokaza pa je najbolje da ne pokre?em postupak da slu?ajno ne bi dobio minus”, nema opravdanja za sudiju koji kaže “Možda nema dovoljno dokaza, nije moja obaveza da ih tražim”. Za to ne sme biti opravdanja.”

Skup za podršku ženama trebalo je da se održi ispred beogradske Palate pravde ali je zabranjen sa obrazloženjem da bi ometao rad suda.

Okupljeni na Trgu republike peticijom su zatražili ve?e kazne za nasilnike, ukidanje uslovnih osuda, maksimalnu zaštitu za žrtve, pooštravanje zakona, ve?i angažman medija i efikasniji rad institucija u zaštiti žena.

(Zoran Glavonji?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!